< sekcia Trenčiansky kraj

Mesto Trenčín plánuje zrekonštruovať historické kino Hviezda

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Ak bude projekt úspešný, budova kina Hviezda bude mať nový šat s viacúčelovou sálou.

Trenčín 27. marca (TASR) – Mesto Trenčín chce zrekonštruovať historické kino Hviezda. Poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva schválili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na stavebné práce týkajúce sa obnovy kina a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške maximálne 1,467 milióna eur.

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej mestské zastupiteľstvo súhlasilo s predložením žiadosti o finančný príspevok s päťpercentnou spoluúčasťou mesta, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje takmer 89.000 eur. "Ak bude mesto úspešné, budova kina Hviezda bude mať nový šat s viacúčelovou sálou, ktorú nevyhnutne potrebuje. Projekt bol spracovaný v roku 2010," priblížila Ságová.

Kamil Bystrický, predseda občianskeho združenia Kolomaž, ktoré v budove prevádzkuje klub Lúč a Prvú komornú divadelnú scénu, zámer obnovy historickej budovy víta, zároveň sa však obáva negatívneho dosahu na kultúrnu činnosť v objekte.

"V projekte sa okrem iného počíta aj s tým, že v súčasných priestoroch Klubu Lúč a Prvej komornej divadelnej scény v Trenčíne sa na mieste súčasného javiska objaví šachta výťahu. Nakoľko bez javiska sa klubová a divadelné kultúra organizovať nedá, tento zásah prakticky znemožní ďalšie plnohodnotné fungovanie našich aktivít a ohrozí našu existenciu. Zároveň je v projekte klubový priestor zadefinovaný len ako kaviareň," priblížil Bystrický.

Doplnil, že do rekonštrukcie mestských priestorov v Klube Lúč združenie Kolomaž v lete 2013 investovalo nemalé finančné prostriedky z vlastných zdrojov, ale aj prostriedky získané z verejnej zbierky od občanov mesta Trenčín. "Preto by sme privítali garanciu od mesta, že naša činnosť bude môcť pokračovať naďalej za rovnakých podmienok aj po prípadnej rekonštrukcii, v dispozičnom riešení bez výťahu, ktoré zachová súčasný stav. V opačnom prípade musíme s obavami konštatovať, že klubu Lúč aj Prvej komornej divadelnej scéne v Trenčíne hrozí zánik," zdôraznil Bystrický.

Podľa Ságovej bolo z časových dôvodov nemysliteľné spracovať nový projekt a jeho vypracovanie by bolo aj nehospodárne. "Čo sa týka výťahu, ten bol z tejto etapy rekonštrukcie objektu vypustený," skonštatovala hovorkyňa.

Kino Hviezda je objekt, v ktorom sa sústreďovali hlavné kultúrne aktivity mesta asi do konca 90. rokov. Potom sa následkom zmien správcov a stratégie mesta jeho činnosť utlmovala. Objekt je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.

Hlavným priestorom kina Hviezda je univerzálna sála, ktorá slúžila ako kino aj divadelná sála s kompletným zázemím. Momentálne sa v kine nepremieta, sála sa aktuálne využíva ako viacúčelová. Ďalšie miestnosti slúžia na nácviky a stretávanie krúžkov záujmovej činnosti, klub a v suteréne sú skúšobne mladých kapiel.