< sekcia Trenčiansky kraj

Trenčín zrušil verejnú súťaž na obnovu Kultúrneho strediska Hviezda

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

V rozhodnutí o schválení žiadosti sú okrem nárastu finančnej spoluúčasti mesta neoprávnené výdavky vo výške približne 58.000 eur s DPH.

Trenčín 11. júna (TASR) – Mesto Trenčín zrušilo verejnú súťaž na rekonštrukciu Kultúrneho strediska (KS) Hviezda. Dôvodom je nárast finančnej spoluúčasti mesta na 1,78-miliónovom projekte z plánovaných asi 88.000 eur na takmer 279.000 eur.

„Vzhľadom na to, že žiadosť mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na obnovu KS Hviezda bola schválená, ale rozhodnutím poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (NFP) z nej boli vyčlenené neoprávnené výdavky vo výške takmer 279.000 eur s DPH, nemá mesto záujem o získanie príspevku,“ informovala TASR hovorkyňa Trenčína Erika Ságová s tým, že mesto podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác na obnovu KS Hviezda zrušilo.

„Z oznámenia poskytovateľa NFP z 2. júna vyplýva, že pre zachovanie cieľov projektu sú potrebné povinne neoprávnené výdavky, ktoré musia byť zazmluvnené, a mesto ich musí uhradiť z vlastných zdrojov (technológia javiska, stavebný dozor). Ale jediný výdavok, ktorý trenčianske mestské zastupiteľstvo v tejto súvislosti schválilo, je spoluúčasť vo výške necelých 89.000 eur,“ doplnila trenčianska hovorkyňa.

Ako dodala, v rozhodnutí o schválení žiadosti sú aj ďalšie neoprávnené výdavky (audiotechnika vo veľkej sále, tlmočnícky systém a ďalšie) spolu vo výške približne 58.000 eur s DPH. Nie sú to povinné výdavky a mesto Trenčín ich podľa poskytovateľa NFP nemusí v súvislosti s realizáciou obnovy kultúrneho strediska vynaložiť.

„Pre mesto má význam iba projekt zrealizovaný ako celok a za dodržania plánovaných podmienok financovania celej obnovy. I preto podalo mesto žiadosť o poskytnutie NFP s požadovanými oprávnenými výdavkami vo výške necelých 1,79 milióna eur. Schválené však boli celkové oprávnené výdavky vo výške 1,499 milióna eur, a teda mesto získalo sumu nižšiu o približne 279.000 eur,“ uzavrela Ságová s tým, že mesto v súčasnosti neplánuje opakovať zrušené verejné obstarávanie. Ak bude vyhlásená nová výzva, bude postupovať formou novej súťaže.

Víťazom verejného obstarávania na obnovu KS Hviezda sa stala spoločnosť Euro-building. Niektorí poslanci na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva spochybnili jej dôveryhodnosť. Spoločnosť reagovala vyhlásením, že spochybňovanie dôveryhodnosti je súčasťou cielenej kampaň za účelom dehonestovania jej mena v očiach širokej verejnosti a obchodných partnerov.

Kino Hviezda v Trenčíne je národná kultúrna pamiatka. V rámci rekonštrukcie sa mala v prvej etape opraviť celá fasáda, strecha a mali sa meniť zariadenia v interiéri – zariadenia na javisku, zvuková technika a sedadlá. Budova je v zlom stave, mesto počíta do budúcnosti s celkovými nákladmi na rekonštrukciu vo výške asi 4,5 milióna eura.