< sekcia Trenčiansky kraj

V Myjave vzniknú desiatky parkovacích miest a kontajnerových stanovíšť

Ilustračné foto Foto: František Iván

Celkovo by tu malo vzniknúť asi 55 parkovacích miest.

Myjava 10. júla (TASR) – Rekonštrukciu teplovodných rozvodov a ďalšie investičné akcie v Myjave využije tamojšia samospráva aj na riešenie problémov s parkovacími miestami a vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť. Informoval hovorca Myjavy Marek Hrin.

"Mesto Myjava sa snaží v rámci svojich možností využívať príležitosti pri realizácii investičných akcií aj na riešenie problému nedostatku parkovacích miest. Preto oddelenie výstavby a životného prostredia v spolupráci s Bytovým podnikom Myjava využilo práce súvisiace s výmenou teplovodných rozvodov na Pažického ulici a pripravilo premiestnenie časti chodníka. Týmto spôsobom sa v danom území vytvorí aspoň osem nových parkovacích miest," uviedol Hrin.

Samospráva podľa neho začala aj s úpravou odstavných plôch pre autá na sídlisku Dolná štvrť. Celkovo by tu malo vzniknúť asi 55 parkovacích miest. Odstavné plochy budú riešené na okrajoch verejnej zelene pomocou plastových zatrávňovacích tvárnic. Plochy budú ohraničené obrubníkom. Odstavné plochy boli navrhované tak, aby došlo len k minimálnemu zásahu do výsadby a v celom sídlisku bude zrezaný pre tieto práce iba jeden strom.

"Okrem spevnených plôch budú v sídlisku riešené aj kontajnerové státia. Tie sú kapacitne navrhované tak, aby mohli byť v blízkej budúcnosti doplnené o nádoby na všetky druhy odpadu (komunál, sklo, kovy, plasty, tetrapaky, papier, bioodpad). Plocha bude zhotovená zo zámkovej dlažby ukladanej do zhutnených vrstiev štrku. Časom mesto plánuje na tieto konštrukcie osadiť klietky na čip. Čip dostanú vlastníci bytov a budú zodpovedať za čistotu kontajnerového státia," uzavrel Hrin.