< sekcia Trenčiansky kraj

V Trenčíne sa začala likvidácia hlodavcov, potrvá do 25. októbra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Mesto upozorňuje majiteľov domácich zvierat, aby zabezpečili zabránenie ich kontaktu s návnadami.

Trenčín 11. októbra (TASR) – V Trenčíne sa v pondelok začala pravidelná jesenná likvidácia hlodavcov na verejnej zeleni a v kanalizácii. Deratizácia potrvá do 25. októbra.

Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, deratizáciu priestranstiev verejnej zelene na približne 110 hektároch vrátane stojísk odpadových nádob na verejnej zeleni a objektov v majetku mesta zabezpečí mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Asana. V rovnakom termíne vykoná na území mesta deratizáciu verejnej kanalizácie aj spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie.

Deratizovať sa budú verejné plochy zelene na sídlisku Kvetná, Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce, Zámostie – pred železnicou, Juh, Centrum – Dolné mesto, bytovky pri Leoni, Noviny, Sihoť I, II, III, IV, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica a Opatová. Mesto upozorňuje majiteľov domácich zvierat, aby zabezpečili zabránenie ich kontaktu s návnadami.

„Útvar stavebný a životného prostredia zároveň vyzýva všetky povinné osoby, bytové družstvá, bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, ako aj vlastníkov bytových domov a objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili povinnosť podľa zákona o ochrane verejného zdravia a zabezpečili reguláciu živočíšnych škodcov vo svojich objektoch, ich okolí a prípojkách kanalizácie pred objektmi,“ zdôraznila hovorkyňa.