< sekcia Trenčiansky kraj

Verejné obstarávania v Trenčianskom kraji budú cez elektronické aukcie

Všetky e-aukcie budú zverejnené na internetovej stránke kraja.

Trenčín 7. augusta (TASR) – Takmer všetky verejné obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho organizácií idú od 1. augusta v režime elektronických aukcií. Vyplýva to z novej smernice predsedu TSK Jaroslava Bašku s tým, že elektronické aukcie dávajú rovnakú príležitosť všetkým podnikateľským subjektom a zároveň je nový spôsob obstarávania dobrou skúškou a prípravou na budúce využívanie E-trhoviska, ktoré pripravuje štát v gescii ministerstva vnútra.

Ako dnes TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK Jana Paulínyová, podnikateľom sa oplatí sledovať oficiálnu internetovú stránku TSK, na ktorej budú všetky e-aukcie zverejnené, pričom pri každej aukcii bude odkaz na zaregistrovanie sa. Záujemcovi po vyplnení prihlášky pošlú prihlasovacie údaje, ktorými sa prihlási do aukčnej siene a samotnej e-aukcie.

„TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pokračujú v zlepšovaní transparentnosti a zefektívňovaní nakladania s verejnými prostriedkami. Po roku zhodnotíme prínos takého obstarávania, som však presvedčený, že elektronické aukcie nám úsporu určite prinesú,“ skonštatoval Baška.

Verejným obstarávateľom sú podľa smernice TSK, organizačné útvary TSK a všetkých 87 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Smernica sa vzťahuje na všetky zadávania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb, bez ohľadu na zdroj financovania predmetu zákazky. Nová smernica nahradila Smernicu na verejné obstarávanie, vrátane jej dodatkov, platnú ešte z roku 2007 a je plne v súlade s aktuálnym znením zákona o verejnom obstarávaní.