< sekcia Trenčiansky kraj

Vo Veľkej Lehôtke a Hradci začnú s prácami na odvodňovaní svahov

Geologické práce začali konkrétne na ulici Na stanište v Hradci, následne budú pokračovať aj na Pavlovskej ulici a vo Veľkej Lehôtke.

Prievidza 19. marca (TASR) - Do prímestských častí Prievidze, Veľkej Lehôtky a Hradca dnes prišli mechanizmy. Firma Envigeo, ktorá vzišla z verejného obstarávania ako víťazná, tam bude vykonávať odvodňovacie práce na svahoch postihnutých zosuvmi. Pre TASR to potvrdil hovorca Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) Ľudovít Kucharič.

"Práce budú vyžadovať ešte doplnkový prieskum," upozornil Kucharič. Ako dlho bude firma vykonávať práce na odvodňovaní svahov, hovorca odhadnúť nevedel.

Geologické práce začali konkrétne na ulici Na stanište v Hradci, následne budú pokračovať aj na Pavlovskej ulici a vo Veľkej Lehôtke. "Okrem doplnkového inžinierskogeologického prieskumu sú zamerané aj na protihavarijné opatrenia s cieľom obmedziť negatívne geodynamické javy v daných lokalitách," spresnil hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Maroš Stano.

Ako doplnil, vzhľadom na veľký rozsah technicky i časovo náročných geologických prác sa požadované geologické práce zabezpečujú aj formou subdodávok. "Zhotoviteľmi jednotlivých častí geologickej úlohy sú vybrané spoločnosti z geologického odboru, ktoré splnili kritéria výberového konania a predložili víťazné ponuky," objasnil.

MŽP SR vyčlenilo na odvodnenie svahov 35.000 eur. Suma, ktorá vzišla z verejného obstarávania, je v rovnakej výške, avšak bez DPH. "Do tejto sumy sú okrem prác vo Veľkej Lehôtke a Hradci započítané aj tie v Kraľovanoch v okrese Dolný Kubín," ozrejmil Kucharič.

Postihnuté lokality navštívil koncom februára aj minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý obyvateľom prisľúbil, že sa pokúsi získať finančné prostriedky aj na veľké sanačné práce. Tie sú vyčíslené na približne milión eur. "Je to veľa peňazí, rokujeme s ministrom financií," konštatoval dnes Žiga. Ak sa nájdu finančné prostriedky, so sanáciou by sa malo podľa jeho slov začať následne po ďalšom verejnom obstarávaní v priebehu troch až štyroch mesiacov.

"Projekt sanácie počíta v lokalite Hradec s vybudovaním odvodňovacích drénov, šácht na pripojenie drenážnych vôd na existujúcu kanalizáciu, s úpravou vodného režimu cesty, s odklonením vôd vtekajúcich do zosuvného územia inštaláciou rigolu a odrážok a s ďalšími geologickými a geodetickými prácami. Vo Veľkej Lehôtke plán obsahuje okrem iného vybudovanie odvodňovacích drénov, drenážno-stabilizačných rebier, zberných a revíznych šácht, pilótovej steny, odvedenie povrchových vôd rigolom, vyústenie do potoka, či úpravu koryta Mráznického potoka," konkretizoval Stano.

Mimoriadna situácia pre aktívne svahové zosuvy platí od začiatku júna 2013 v štyroch lokalitách - na Pavlovskej ulici a na ulici Na stanište v Hradci, na Podhorskej a na Remeselníckej ulici vo Veľkej Lehôtke. Obyvatelia majú na svojich domoch popraskané múry, posunuté a zdvihnuté chodníky, múriky, ploty a terasy. Celkovo sa zosuvy svahov bezprostredne dotýkajú ôsmich obývaných domov v Hradci a 13 vo Veľkej Lehôtke, zosuv zasiahol aj neobývané budovy. Od polovice minulého roka museli svoje príbytky vo Veľkej Lehôtke opustiť už štyri rodiny.