< sekcia Trenčiansky kraj

Výstavba obchvatu Prievidze by mohla pokračovať

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein

Dohodli sa na tom na spoločnom stretnutí tento týždeň na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prievidza/Bojnice 11. júna (TASR) - Prerušená výstavba obchvatu Prievidze, z ktorého je postavený len krátky úsek, by mohla pokračovať. Samosprávy Prievidze a Bojníc budú žiadať od ministerstva dopravy finančné prostriedky na prvú etapu II. stavby tejto cestnej komunikácie, ktorej investorom je Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest (SSC - IVSC) Žilina. Dohodli sa na tom na spoločnom stretnutí tento týždeň na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spornou naďalej zostáva druhá etapa I. stavby, ktorou sa bude zaoberať Najvyšší súd (NS) SR.

"Výstupom nášho spoločného stretnutia je zhoda na tom, že obidve mestá veľmi vnímajú potrebu čím skôr dobudovať napojenie takzvanej nováckej cesty k priemyselnému parku, teda dobudovanie prvej etapy obchvatu. Samosprávy sa zhodli na tom, že ak by bol úsek financovaný z európskych peňazí, bolo by potrebné čakať na štúdie realizovateľnosti a práve pre urýchlenie žiadajú ministra dopravy, aby uvoľnil prostriedky zo štátneho rozpočtu, aby sa na tom diele mohlo začať čo najskôr pracovať," uviedol dnes vedúci kancelárie primátorky mesta Prievidza Alojz Vlčko.

Bojnice dobudovanie prvej etapy obchvatu okresného mesta podľa vyjadrenia ich primátora Františka Táma podporujú a vnímajú ho ako posun. "Stále sme hovorili, že prvá etapa sa môže stavať," poznamenal.

"SSC súhlasí so zaslaním listu na rezort dopravy s požiadavkou o pridelenie finančných prostriedkov. Pokiaľ však tieto finančné prostriedky pridelené nebudú a štúdia realizovateľnosti, ktorá je podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov z Európskej únie, nebude úspešná, SSC nebude mať dostatok prostriedkov na túto stavbu," informovala TASR jej hovorkyňa Zuzana Hromcová.

List ministrovi Jánovi Počiatkovi majú v pláne samosprávy odoslať v priebehu budúceho týždňa.

Prvý úsek investor začal stavať ešte v roku 2008. Stavba obchvatu mala byť dokončená v roku 2018. Vybudovaný je však iba úsek od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach, úsek od štvorprúdovej cesty pri vstupe do Prievidze od Novák až po priemyselný park je naďalej v štádiu vykupovania pozemkov. Podľa Hromcovej sú pozemky v súčasnosti vykúpené na asi 85 %. Náklady na dobudovanie stavby sú vyčíslené na približne 9,6 milióna eur.

Spornou otázkou zostáva II. etapa prvej stavby, voči ktorej trasovaniu cez jeho územie má výhrady mesto Bojnice. To podalo voči rozhodnutiu odboru výstavby a bytovej politiky niekdajšieho Obvodného úradu v Trenčíne dovolanie na NS SR. Všetky opravné prostriedky podali Bojnice z dôvodu, že niektoré jeho časti sa nezhodujú s územnoplánovacou dokumentáciou mesta z roku 2006. "Budeme čakať na rozsudok, lebo máme čas. Na našom území sa zatiaľ nedeje nič. Aktuálne pripravuje Slovenská správa ciest súťaž na štúdiu realizovateľnosti, podľa nej sa zariadime," ozrejmil Tám.

Bojnice majú k trasovaniu obchvatu celkovo štyri pripomienky. Prvou je, aby sa presunul kruhový objazd k Slovdekre, druhou je prirodzené environmentálne riešenie časti obchvatu, čiže vybudovanie protihlukovej bariéry, treťou je preklenutie medzi golfovým ihriskom a Bojnicami a štvrtou je buď vybudovanie mimoúrovňovej križovatky, alebo podjazdu pri šľachtiteľskej stanici. Dôvodom požiadaviek mesta je vysoká dopravná zaťaženosť na dotknutom úseku.

Predpokladané náklady na II. etapu sú vyčíslené na 31,4 milióna eur. Novinkou v súvislosti s touto etapou obchvatu, ako ozrejmil Vlčko, je, že na všetky dopravné úseky financované z eurofondov musia byť vypracované štúdie realizovateľnosti. "Práve v tom mesto Prievidza vidí veľký potenciál na to, aby sa o tom trasovaní opäť diskutovalo v odbornej rovine a na základe nejakých predložených projektových dokumentácií, ako by si Bojnice predstavovali riešenie trasovania v ich katastri," dodal.