< sekcia Trenčiansky kraj

Zákon o výbušninách by mal podľa Bojníc pamätať aj na pamiatky a zoo

Bojnický zámok Foto: TASR/Pavol Remiáš

Nový zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii je v platnosti od 1. júna 2014.

Bojnice 5. apríla (TASR) - V ochrannom pásme, v ktorom sa nemôže používať pyrotechnika, majú byť zaradené aj kultúrne a historické pamiatky a zoologické záhrady. Túto úpravu paragrafu zákona o výbušninách žiadajú primátor Bojníc František Tám a Komisia verejného poriadku a životného prostredia (KVPaŽP) pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Bojniciach. So svojou požiadavkou sa už obrátili aj na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré predmetný zákon predkladalo.

Nový zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii je v platnosti od 1. júna 2014. Pyrotechniku je podľa tohto znenia zákona okrem iného zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200 metrov od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov. Primátor ako i komisia pri MsZ sa na gestora zákona rozhodli obrátiť v súvislosti so všeobecne záväzným nariadením (VZN) o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice, ktoré muselo MsZ zrušiť koncom minulého roka na základe novely tohto zákona. "Naša požiadavka je, aby gestor zákona zahrnul do paragrafu 53, odsek 2 aj zoologické záhrady a kultúrne a historické pamiatky s tým, že pyrotechnika sa nesmie používať do vzdialenosti menej ako 500 metrov od týchto objektov bez písomného súhlasu ich vlastníka," objasnil pre TASR predseda KVPaŽP pri MsZ v Bojniciach Tomáš Guniš.

Doplnil, že táto ich požiadavka sa týka najmä Bojníc, keďže tie sú špecifické tým, že na jednom mieste je koncentrovaná zoologická záhrada, kúpalisko, kúpele a zámok. "Najmä ide o zoologickú záhradu, pretože je tu 60 rokov a plní edukačné, rozmnožovacie, záchranné a rehabilitačné programy, má kultúrne poslanie. Musíme jej nejako pomôcť, aby sa zvieratám ešte viac neuškodilo, pretože používanie zábavnej pyrotechniky ich privádza do stresu a môže spôsobiť na týchto ohrozených druhoch, ktoré sa tu chovajú a ktoré sa pokúšajú títo ľudia zachrániť, nedozierne následky," vysvetlil. Podľa jeho ďalších slov podobné dôsledky môže mať pyrotechnika aj na dravce Sokoliarov Aquila, ktoré majú vo svojom amfiteátri v blízkosti zámku a zoo. "Ide aj o ochranu historických pamiatok ako je Bojnický zámok, kde sú obrovské zbierky, ako je Meštiansky dom, Pivár, tieto klenoty treba tiež chrániť," podotkol.

Guniš pripomenul, že pôvodne platné VZN o zábavnej pyrotechnike malo vymedzenú zonáciu, ktorá jej používanie doslova vytlačila na perifériu mesta, čiže historické centrum bolo chránené. VZN sa zrušilo uznesením na rokovaní bojnického mestského parlamentu 17. decembra 2014.

Úpravu legislatívy o výbušninách žiada aj primátor Partizánskeho Jozef Božik. Chce, aby sa samosprávam prinavrátili kompetencie v oblasti používania pyrotechniky, ktoré sa v novelizácii zákona vypustili. Ako pred časom reagovala hovorkyňa rezortu hospodárstva Miriam Žiaková, súčasná právna úprava je vo veľa prípadoch aj prísnejšia, ako by to obec upravila vo VZN. Ak však Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré zákon pripomienkovalo, predloží návrh na jeho úpravu, rezort je o nej pripravený diskutovať. Podobne sa vtedy vyjadrila aj hovorkyňa ZMOS-u Marta Bujňáková.