< sekcia Trenčiansky kraj

Žiakov v Prievidzi vystriedali robotníci

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Okrem spomínaných prác realizujú robotníci vo viacerých školách maliarske práce v triedach, menšie opravy zariadení či údržbu.

Prievidza 10. júla (TASR) - Obdobie letných prázdnin využila samospráva Prievidze na viaceré opravy a renovácie v školách a školských zariadeniach v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rekonštrukcie naplánovala vo väčšine základných a materských škôl, tiež v Centre voľného času (CVČ) Spektrum a Základnej umeleckej škole (ZUŠ) L. Stančeka. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

Aktuálne prebiehajú práce v CVČ a Základných školách (ZŠ) Rastislavova, S. Chalupku, Mariánska, Malonecpalská, P. Dobšinského, Energetikov.

"Väčšie investície predstavujú rekonštrukcia telocvične, a to najmä osvetlenia, okien a sklobetónu na ZŠ Rastislavova, zriadenie herne s interaktívnou tabuľou v školskom klube detí na ZŠ Malonecpalská či realizácia nových podláh, zavedenie novej kabeláže pre wifi či inštalácia dreveného prístrešku v átriu ZŠ Dobšinského. Na ZŠ na ulici Energetikov to je rekonštrukcia strechy na jednom z pavilónov či výmena poškodených okien za plastové v 12 učebniach, štyroch kabinetoch a desiatich toaletách," priblížil Ďureje.

Okrem spomínaných prác realizujú robotníci vo viacerých školách maliarske práce v triedach, menšie opravy zariadení či údržbu. Bežné opravy školského nábytku, údržbu interiéru a maliarske práce naplánovala radnica v nasledujúcom období v ZŠ Šafárika, adaptáciu priestorov pre výtvarný odbor v elokovanom pracovisku ZUŠ L. Stančeka.

Menších či väčších rekonštrukcií sa dočká aj sedem materských škôl (MŠ). "V škôlke na Nábreží sv. Cyrila to bude ešte tento mesiac výmena okien na prvom poschodí, oprava havarijného stavu kanalizácie a toaliet. Oprava havarijného stavu kanalizácie čaká aj škôlku na Malonecpalskej ulici, kde sa opraví aj chodník v jej areáli. Maľovanie kuchynských priestorov či výmenu regulačných ventilov na ústrednom kúrení sme naplánovali v MŠ Krmana a MŠ Benického. V tej prvej sa opraví aj plot a hlavná brána, v MŠ Športová zas strecha a v MŠ Clementisa dôjde k výmene riadiacej jednotky určenej na automatickú reguláciu vykurovania," vymenoval Ďureje.

Iné bežné úpravy a údržbu rieši radnica v rámci schváleného plánu opráv na tento rok.