< sekcia Trnavský kraj

Protipovodňové hrádzky na Šumperskom jarku v Hlohovci sú opravené

Open Air Gallery na Šumperskom jarku v Hlohovci. Archívna snímka Foto: TASR

Prírodná Open Air Gallery na Šumperskom jarku vznikla ako inšpirácia pre projekty ochrany krajiny pred povodňami, v čase vzniku sa si ju boli pozrieť napríklad aj ochranári z Nórska.

Hlohovec 10. októbra (TASR) – Údržbe protipovodňových hrádzok v lokalite Šumperský jarok sa v uplynulých týždňoch venovalo mesto Hlohovec. Zabezpečenie na ochranu obyvateľov pred záplavami v čase výdatných dažďov z roku 2011 bolo podľa hovorkyne mesta Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej už v niektorých častiach poškodené. „Hrádzky v priebehu desaťročia deformovala voda, oprava spočívala v ich doplnení a vylepšení,“ uviedla hovorkyňa.

Prírodná Open Air Gallery na Šumperskom jarku vznikla ako inšpirácia pre projekty ochrany krajiny pred povodňami, v čase vzniku sa si ju boli pozrieť napríklad aj ochranári z Nórska. Mesto pristúpilo k projektu, ako vtedy lokálne povodne zaplavili časť mesta. Získalo 92.700 eur z vládneho Programu revitalizácie krajiny, vybudovalo rad za sebou idúcich prírodných prekážok. V celej dĺžke zhruba 800 metrov postavili pracovníci aktivačných prác kolovú, prekladanú, stetovnicovú, zrubovú i kamennú hrádzu, niektoré posilnené v častiach geotextíliami, tiež drôto-kamenné koše a rošty. Lokalita je schopná konfrontovať sa s rizikovým objemom 66.000 m3 vody pri extrémnych zrážkach, nastavená je na zdržanie a rozptyl 33.000 m3 prívalových vôd.

Dve perodrážkové hrádze sme teraz doplnili novými fošňami a gabiónovou hrádzou. Sypané hrádze sme zemne upravili a zo vzdušnej strany osadili konštrukciu, ktorá bude držať pätu násypu hrádze. Okraje hrádzí a prepadová časť bola zabezpečená záhodzovými kameňmi. Kolová hrádza bola doplnená o záchytnú časť z fošinových valcov a prekladané drevené hrádze boli doplnené odpadovým agátovým drevom do pôvodnej výšky. Tak môžu spoľahlivo plniť svoj ochranný protipovodňový účel naďalej,“ uviedla Hrinková Siebenstichová.