< sekcia Trnavský kraj

JASLOVSKÉ BOHUNICE: OIK pripravila seminár pre nových starostov

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice Foto: TASR/Pavel Neubauer

Odborné semináre sú súčasťou aktivít komisie, ktorá vznikla za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti v regióne Jaslovské Bohunice

Jaslovské Bohunice 28. mája (TASR) – Na budúcnosť jadrovoenergetickej lokality Bohunice bol zameraný seminár, ktorý pre starostov, primátorov i poslancov, ktorí nastúpili do funkcií v novom volebnom období, pripravila Občianska informačná komisia (OIK) Bohunice. Odborné semináre sú súčasťou aktivít komisie, ktorá vznikla za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti v regióne Jaslovské Bohunice.

Podľa predsedu OIK Gilberta Lišku je potrebné, aby sa noví predstavitelia samospráv bližšie zoznámili s problematikou a aktuálnymi otázkami v oblasti jadrovej energetiky, ako aj s projektmi, ku ktorým musia obce zaujímať stanoviská. Informácie im na stretnutí v stredu 27. mája sprostredkovali predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR, Slovenských elektrární, a.s., Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. (JAVYS) i Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s. (JESS).

Martin Pospíšil z ÚJD informoval o novom zákone o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody, ktoré prijala Národná rada SR začiatkom 2015 po dlhoročnej práci medzirezortnej komisie. Jeho cieľom je riešiť nedostatky doterajšej právnej úpravy, oddeľovať občiansko-právne vzťahy od verejného práva, stanovuje limity zodpovednosti a stanovil tiež jediný vecne príslušný súd na riešenie sporov v tejto oblasti na Slovensku. Je ním Okresný súd v Nitre a ako odvolací Krajský súd v Nitre.

O aktuálnom stave prípravy projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice informoval Tomáš Vavruška z JESS. Povedal, že projekt sa nachádza v predprípravnej eta