< sekcia Trnavský kraj

Zvolen a Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Agrolesníctvo má podľa Národného lesníckeho centra vo Zvolene obrovský potenciál zmierňovať emisie uhlíka, pomáha zadržiavať vodu v krajine.

Zvolen/Trnava 30. júna (TASR) – Zabudnutú tradíciu kombinácie lesníctva a poľnohospodárstva chcú spoločne obnoviť Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) a mesto Trnava. Pre dosiahnutie tohto cieľa uzatvorili v týchto dňoch memorandum o spolupráci.

Ako TASR informuje NLC, táto kombinácia, dnes označovaná ako agrolesníctvo, by mala byť normálnou súčasťou hospodárenia. Má totiž maximalizovať celkovú produktivitu krajiny.

O agrolesníctve sa na Slovensku takmer nevie, ale v dávnejšej minulosti boli tieto systémy hojne využívané. Kombinované systémy hospodárenia však z našej krajiny postupne ustúpili. Napriek tomu dreviny ako súčasť agrolesníckych systémov významne prispievajú k zlepšeniu pôdnej štruktúry, k ochrane poľnohospodárskej pôdy pred eróziou a významným spôsobom zvyšujú biodiverzitu všetkých druhov organizmov v krajine.

Agrolesníctvo má podľa NLC obrovský potenciál zmierňovať emisie uhlíka, pomáha zadržiavať vodu v krajine, čím sa zabraňuje suchám a povodniam pri prívalových dažďoch a celkovo zmierňuje klimatické extrémy. "Výhodou intenzívnejšieho využívania drevín v agrolesníckych systémoch je aj schopnosť stromov sprístupňovať minerály z väčších hĺbok a dostávať ich na povrch vo forme rozkladajúcich sa listov. Rovnako má agrolesníctvo veľký potenciál udržiavať alebo zvyšovať výnosy a tým dokáže maximalizovať celkovú produktivitu krajiny," uvádza NLC.

Kombinované agrolesnícke systémy sú 1,2 až 1,6-krát produktívnejšie ako čisto poľnohospodárske alebo čisto lesnícke. Dreviny môžu byť umiestnené vo vnútri parciel, na ktorých sa realizuje poľnohospodárska produkcia alebo na okrajoch polí.

Novodobej obnove agrolesníckych systémov na Slovensku pomáha fakt, že pojem „agrolesníctvo“ bol zakomponovaný do viacerých strategických materiálov pripravených rezortom životného prostredia. Agrolesníctvo je súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a bude výrazne podporované aj v nasledujúcom programovacom období v rokoch 2021 – 2027.