< sekcia Trnavský kraj

Trnavské pieskoviská vyhovovali kritériám hygienikov, až na jedno

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Pieskovisko v Kamennom mlyne nesplnilo hygienické kritériá, a tak prevádzkovateľ zabezpečil výmenu piesku.

Trnava/Hlohovec/Piešťany 16. júla (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave vykonal kontrolu verejných pieskovísk pre deti. Pre obdobie marec až júl skontroloval 20 ihrísk, ďalšie bude kontrolovať pre obdobie august až november. Z dvoch desiatok jedno pieskovisko nevyhovovalo.

Podľa webovej stránky RÚVZ v regióne Trnavy skontrolovali päť pieskovísk v materských školách, ďalej Gulivera v Bernolákovom sade, Žihadielko na Hospodárskej ulici a tiež V jame, pieskovisko v areáli Slávie aj v Kamennom mlyne. Posledné menované nesplnilo hygienické kritériá, a tak prevádzkovateľ zabezpečil výmenu piesku.

V Hlohovci kontrolovali hygienici pieskoviská v štyroch materských školách a jedno v Zámockej záhrade, všetky boli v poriadku. Rovnako aj v Piešťanoch, kde vykonali kontrolu v troch materských školách, na pieskovisku pri cyklodráhe i pri obchodnom centre na sídlisku Adam Trajan a pozreli sa aj na Žihadielko na Vážskej ulici.

Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú štátny zdravotný dozor na úseku pieskovísk v zmysle zákona, prevádzkovatelia majú povinnosť zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby nepredstavovali riziko v dôsledku mikrobiálneho a iného znečistenia. Počas sezóny musia pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na jej kvalitu najmenej raz za dva týždne. O čistení a udržiavaní pieskoviska musia viesť záznamy. Sezóna pieskovísk trvá od 1. marca do 30. novembra.

Hygienici preverujú celkový stav pieskovísk, odobraté vzorky podrobujú mikrobiologickým a parazitologickým rozborom. Pri nedostatočnej hygiene sa môžu deti nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami.