< sekcia Trnavský kraj

Počas spomienkových osláv uvedú knihu Trnava a SNP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Kniha sa zaoberá protifašistickým odbojom v Trnavskom kraji a úlohou trnavskej posádky. Jej zostavovateľom je riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev.

Trnava 22. augusta (TASR) - Súčasťou spomienky na 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) bude v Trnave otvorenie výstavy "Padli, aby sme my žili" s podtitulom: Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku. Na vernisáži výstavy v piatok 30. augusta uvedú v Západoslovenskom múzeu (ZsM) aj novú knihu Trnava a SNP.

"Zaoberá sa protifašistickým odbojom v Trnavskom kraji a úlohou trnavskej posádky. Jej zostavovateľom je riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev," informovala Simona Jurčová, poverená vedením trnavského múzea. Knihu vydalo Múzeum SNP spolu s Trnavským samosprávnym krajom a ZsM.

Sú v nej zahrnuté príspevky Protifašistický odboj v Trnave a na okolí v rokoch 1939 – 1945 autora Stanislava Mičeva, Hospodárske, kultúrne a spoločenské zmeny v Trnave v čase existencie slovenského štátu historičky Lucie Duchoňovej, Hlavné prejavy fašizmu a fašistické represálie v trnavskom kraji v rokoch druhej svetovej vojny od Jozefa Hrdličku z Vlastivedného múzea v Hlohovci. Martin Posch z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied písal o Stopách trnavského odboja v aktivitách výsadku Manganese, riaditeľ hlohovského múzea Jozef Urminský uviedol tému Od odzbrojenia hlohovskej posádky v roku 1944 do oslobodenia Hlohovca, Andrej Bolerázsky z Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch tému Odchod piešťanskej posádky do povstania. Príspevok Vojenského historického archívu v Trnave autorov Mileny Balcovej a Petra Kralčáka je o odchode Trnavskej posádky do povstania vo svetle archívnych dokumentov a Adrián Lančarič zo Štátneho archívu Trnava doplnil knihu opisom situácie v Trnave a blízkom okolí v závere roka 1944.

Publikáciu si bude možné zakúpiť počas otvorenia výstavy a následne v ZsM.