< sekcia Trnavský kraj

Policajti aj hasiči prejdú kvalitnejším dopravným výcvikom

Na snímke vpravo viceprezident Policajného zboru SR Ľubomír Ábel a vľavo prezident Policajného zboru ČR Tomáš Tuhý. Foto: TASR/Jozef Polešenský

Príslušníci polície čelia na cestách každodenne neštandardným situáciám, na ktoré sa musia náležite pripraviť.

Orechová Potôň 20. augusta (TASR) - Zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR sa stretli dnes spolu s policajnými prezidentmi SR, ČR a Poľska v Orechovej Potôni. Hovorili predovšetkým o novom modeli dopravného vzdelávania záchranných a bezpečnostných zložiek. Súčasťou programu boli aj praktické ukážky nových postupov priamo na okruhu cvičného centra Driving Academy.

"V kontexte Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky sme analyzovali štandardy dopravného výcviku v jednotlivých krajinách Európy. Situácia v našich troch krajinách je podobná a v systéme absentujú centrá, ktoré zabezpečujú ďalšie vzdelávanie vodičov," uviedol Milan Troška z oddelenia bezpečnosti cestnej premávky MDVRR SR. V Poľsku aj na Slovensku poskytuje dodatočný dopravný výcvik jedno centrum, v Česku sú štyri. Pre porovnanie, v Rakúsku majú vodiči možnosť absolvovať doplnkový dopravný výcvik v takmer 30 centrách po celej krajine. "O efekte doplnkového vzdelávania vodičov dnes v Európe už takmer nikto nepochybuje. Táto prax sa stáva európskym štandardom," pripomenul Troška.

"Dopravnému vzdelávaniu záchranných a zásahových zložiek chceme venovať väčšiu pozornosť. Príslušníci polície čelia na cestách každodenne neštandardným situáciám, na ktoré sa musia náležite pripraviť. Z diskusií vyplynulo, že podobná situácia je aj v Poľsku a Českej republike," zhodnotil prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar.

Centrá dopravného výcviku, na rozdiel od bežného vzdelávania v autoškole, zabezpečujú prípravu vodičov na neštandardné situácie ako vyhnutie sa prekážkam, nedotáčavý a pretáčavý šmyk, aquaplaning a pod. V kontexte vzdelávania záchranných a zásahových zložiek sú zručnosti získané v takýchto centrách potrebné na správne plnenie úloh a nevyhnuté napríklad pre vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy.