Quantcast
< sekcia Trnavský kraj

Mestský sociálny podnik v Senici zamestnáva 13 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Medzi oblasti činnosti podniku patrí vykonávanie manuálnych činností, ako je aj celoročná starostlivosť o mestskú zeleň či výsadba okrasných drevín.

Senica 25. mája (TASR) – V Sociálnom podniku mesta Senica (SPMS) je zamestnaných 13 pracovníkov, štyria sú so zdravotným hendikepom a dvaja patria do znevýhodnených skupín obyvateľstva na trhu práce. Pre TASR to uviedla konateľka spoločnosti Nora Černáčková.

Ako doplnila, legislatívnou podmienkou štatútu sociálneho podniku je aspoň 30 percent zamestnancov so zdravotným hendikepom alebo znevýhodnených na trhu práce. "Sociálne podnikanie je totiž z veľkej miery o tom, aby bolo osobám, ktoré si nevedia na trhu práce nájsť miesto, umožnené zamestnať sa. V prípade sociálneho podniku mesta tvorí tento pomer takmer 46 percent," uviedla Černáčková.

Spoločnosť získala štatút registrovaného integračného sociálneho podniku vo februári 2021. "V našom prípade ide o cieľ zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby. Zámerom radnice je pomôcť integrovať práve takýchto ľudí do pracovného procesu a zároveň vyriešiť vo vlastnej réžii množstvo činností potrebných v rámci bežného chodu samosprávy," informoval zástupca primátora Senice Filip Lackovič.

Ako doplnil, konateľka podniku prešla výberovým konaním. "Podmienkou výberového konania bolo aj to, aby sa budúci konateľ vedel orientovať aj v hľadaní externých zdrojov formou využívania rôznych grantov a výziev, a tým zlepšovať ekonomickú stránku firmy," povedal Lackovič.

Medzi oblasti činnosti podniku patrí vykonávanie manuálnych činností, ako je celoročná starostlivosť o mestskú zeleň, výsadba okrasných drevín, náhradná výsadba, čistenie verejných priestranstiev, údržba chodníkov i mestských komunikácií. "Od januára tohto roka pribudlo správcovstvo všetkých troch mestských cintorínov, zahŕňajúce všetky typy činností okrem výkonu samotných pohrebných služieb," doplnila konateľka spoločnosti.

Ďalšou plánovanou oblasťou pôsobenia sociálneho podniku je zriadenie a prevádzkovanie mestskej kaviarne, ktorá bude vybudovaná v oddychovej zóne mestského parku v budove DAV-u. "Aj v prípade tejto prevádzky počítame so zamestnaním zdravotne znevýhodnených občanov. A ak sa neoneskorí rekonštrukcia budovy, ešte v tomto roku chceme pristúpiť aj k spusteniu kaviarne," povedal zástupca primátora.