< sekcia Trnavský kraj

Vzorky vody zo studní v IBV Mlyny v Senici nepotvrdili jej znečistenie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo

V najbližších dňoch doručí mesto Senica prostredníctvom Mestskej polície do všetkých domácností oznámenie o zovšeobecnených výsledkoch odobratých vzoriek.

Senica 3. augusta (TASR) - Výsledky vzoriek vody zo studní v lokalite IBV Mlyny v Senici, ktoré vykonalo Kontrolné chemické laboratórium Civilnej ochrany v Nitre, potvrdili, že odobratá voda nevykazuje známky organického ani anorganického znečistenia. Jej použitím na úžitkové účely sa nepredpokladá riziko poškodenia zdravia obyvateľov, konštatovali účastníci Krízového štábu mesta Senica, ktorého zasadnutie sa uskutočnilo vo štvrtok (1. 8.) na Mestskom úrade v Senici. Stretnutie sa konalo v súvislosti s udalosťami z 15. júna tohto roka, pri ktorých v studni v IBV Mlyny zahynuli dvaja ľudia.

Podrobnejšie výsledky z rozborov vody, ktoré realizoval Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, zatiaľ krízový štáb k dispozícii nedostal. Tieto sú súčasťou vyšetrovacieho spisu na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Senici a vyšetrovanie naďalej pokračuje. „Otázkou zostáva, kde sa vzali vysoké koncentrácie oxidu uhličitého v studniach. Podľa vykonaných rozborov plynov vo vybraných studniach bolo prostredie v nich vyhodnotené ako životu nebezpečné. Preto naďalej platí odporúčanie do studní nevstupovať. Pri vykonávaní údržby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky  bezpečnostné opatrenia,“ upozorňuje vedenie mesta občanov. Z bezpečnostného hľadiska odporúča mesto vlastníkom pozemkov na IBV Mlyny, ktorí si v budúcnosti plánujú vybudovať studne, realizovať ich ako vŕtané.

V najbližších dňoch doručí mesto Senica prostredníctvom Mestskej polície do všetkých domácností oznámenie o zovšeobecnených výsledkoch odobratých vzoriek a výzvu na legalizáciu vodných stavieb s potrebným tlačivom. Postup pri legalizácii domovej studne je platný nielen pre lokalitu IBV Mlyny, ale pre celé mesto. „Mesto Senica vyzýva majiteľov všetkých studní zhotovených bez povolenia, aby si ich  zlegalizovali a požiadali o ich dodatočné povolenie. Samospráva sa zaväzuje, že pri dodatočných žiadostiach o povolenie vodnej stavby, ktoré budú predložené v termíne do 29. februára 2020, nebude využívať právo na postúpenie týchto stavebníkov na riešenie okresnému úradu za porušenie vodného zákona,“ vyzvalo mesto svojich obyvateľov. Týmto spôsobom chce samospráva predísť opakovaniu podobných tragických udalostí v neohlásených stavbách.