< sekcia Trnavský kraj

Podľa arcibiskupstva je incident po omši za Bezáka poľutovaniahodný

Na archívnej snímke sympatizanti emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka počas Trnavskej novény v Trnave v nedeľu 17. novembra 2013. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Omši mala byť odslúžená za bývalého arcibiskupa Bezáka k jeho narodeninám.

Trnava 8. marca (TASR) – Trnavská arcidiecéza zverejnila svoje stanovisko k incidentu, ktorý sa stal v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša po omši, ktorá mala byť odslúžená za bývalého arcibiskupa Róberta Bezáka k jeho narodeninám. Celebrujúci kňaz Ján Košiar však úmysel omše pozmenil, čo vyvolalo u prítomných veriacich nevôľu, ktorá vyústila v potýčku. Pred jedným rozhnevaným mužom napokon museli kňaza chrániť sami účastníci omše.

Na fare si objednávateľka zajednala omšu na 1. marca "za zdravie a Božiu milosť pre arcibiskupa Róberta Bezáka". Kňaz však namiesto toho uviedol, že omša je "za obrátenie Róberta Bezáka, za to, aby priznal svoj omyl a bol poslušný voči Svätému Otcovi". Rozhnevaní veriaci žiadali po omši vysvetlenie, kňaz im však nevedel uspokojivo vyjasniť, prečo úmysel omše zmenil. Bola to jeho vôbec prvá omša na novom pôsobisku, od marca nastúpil ako výpomocný duchovný na trnavskú faru.

Arcibiskupstvo na svojom webe teraz uvádza, že forma vyjadrenia nesúhlasu s komentárom kňaza ohľadom formulácie úmyslu svätej omše je poľutovaniahodná, nakoľko zo strany niektorých osôb prišlo k hrubému slovnému napadnutiu kňaza a dokonca k hrozbe fyzického násilia voči osobe kňaza.

"Trnavská arcidiecéza dôrazne odsudzuje takéto prejavy neznášanlivosti. Konštatujeme, že násilie, páchané na posvätnom mieste, je v príkrom rozpore aj s posvätnosťou miesta a z tohto pohľadu ide o konanie znesväcujúce posvätný priestor chrámu," uviedla arcidiecéza. Informuje, že napriek tomu nepodáva trestné oznámenie na osoby, ktoré takto vyjadrili svoje postoje. A dodáva, že doplňujúci komentár kňaza bol v tomto zmysle zbytočný, pretože Boh vie, aké milosti – duchovné či telesné dary daná osoba potrebuje.