< sekcia Trnavský kraj

Galéria Jána Koniarka predstaví dielo maliara Alexandra Salontaya

Jedno z diel Alexandra Salontaya. Foto: GJK

Alexander Salontay vstúpil na slovenskú výtvarnú scénu v 60. rokoch 20. storočia

Trnava 3. júna (TASR) – Ambíciou výstavy Zásielka v Galérii Jána Koniarka v Trnave je predstaviť rozsiahle dielo maliara a grafika Alexandra Salontaya. Vernisáž bude zajtra v Koppelovej vile na Zelenom kríčku, vystúpi na nej aj syn umelca, hudobník Daniel Salontay zo skupiny Longital. Odznejú skladby z cyklu Zaobraz inšpirované dielami výtvarníka, ich vznik podporil Fond na podporu umenia.

Kurátorom výstavy je Filip Krutek. Uviedol, že tvorba Alexandra Salontaya, ktorý na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v 60. rokoch 20. storočia, nebola doposiaľ relevantným spôsobom zdokumentovaná, prehodnotená a nestala sa predmetom umelecko-historického výskumu.

"Súčasťou výstavy bude aj odborná štúdia, ktorá chce odbornej aj laickej verejnosti dielo neprávom opomínaného autora predstaviť a retrospektívne ho včleniť do diskusie o vývoji slovenského maliarstva druhej polovice 20. storočia," uviedol Krutek.

Deje sa tak, ako dodal, z dôvodu, že Salontayova tvorba predstavuje špecifickú maliarsku polohu a reakciu na jednotlivé dekády, v ktorých žil a tvoril, od reflexie osobnej mytológie v socialistickej spoločnosti či unikátneho pop-artového variantu v rurálnom kontexte.

Titul výstavy je odvodený od rovnomenného Salontayovho diela z roku 1972, ktoré galéria zakúpila v roku 2020. Zároveň odkazuje na proces prípravy prezentácie, keď objem autorových prác predstavoval časom zakonzervovanú zásielku aj vzhľadom na to, že posledná jeho individuálna výstava sa uskutočnila ešte v roku 1976.

"Ťažisko tvorby i výstavy je z jeho najtvorivejšieho obdobia od konca 60. až do 80. rokov minulého storočia. Ranú tvorbu definujú multiplatívne grafiky, logotypy a monotypie menšieho formátu," konštatoval kurátor.

V inej grafickej polohe preberá námety z dennej tlače, ktoré redukuje do geometrického tvaroslovia a vytvára kompozície. Ďalšiu etapu definuje záujem o sociálnu problematiku. Rozsiahly celok predstavuje pop-artová inklinácia a reinterpretácia v lokálnom kontexte a v záverečnú maliarsku polohu predstavuje séria malieb s motívom krajiny, fasád vidieckych domov, fragmentov architektúry a záhrad. Výstava diel Alexandra Salontaya potrvá do 30. augusta.