< sekcia Trnavský kraj

Trnavský kraj vlani hospodáril s prebytkom viac ako 12 miliónov eur

Na snímke predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič počas tlačovej konferencie s názvom 730 dní Trnavskej župy v Trnave v stredu 4. decembra 2019. FOTO TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR

Poslanci na zasadnutí zároveň schválili prvú zmenu tohtoročného rozpočtu, ktorá je ovplyvnená pandémiou nového koronavírusu.

Trnava 24. júna (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) hospodáril vlani s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 12,814 milióna eur. Prevažnú časť týchto financií chce vložiť do rezervného fondu pre nasledujúce obdobie. Vyplynulo to z utorkového rokovania krajského zastupiteľstva v Trnave. Miesto jeho konania zmenil TTSK, z dôvodu hygienických opatrení, zo zasadacej miestnosti Úradu TTSK na Strednú odbornú školu obchodu a služieb.

Príjmy bežného rozpočtu boli v roku 2019 na úrovni 158,386 milióna eur a výdavky 132,348 milióna eur. Plusový rozdiel znížil záporný výsledok kapitálového rozpočtu vo výške 11,935 milióna eur. "V priebehu roka 2019 bolo vykonaných deväť úprav rozpočtu. Najvyšší nárast bol zaznamenaný na položke daňových príjmov, ktoré vzrástli o viac ako 6 miliónov eur. Ich zvýšenie sa v rozpočte prejavilo na strane príjmov presunmi medzi jednotlivými príjmovými zložkami a na výdavkovej strane rozpočtu financovaním výdavkov, s ktorými sa nepočítalo pri návrhu rozpočtu a boli potrebné na zabezpečovanie fungovania samosprávneho kraja," konštatoval predseda TTSK Jozef Viskupič.

Najvýznamnejšie rozpočtové opatrenie, ako uviedol, predstavoval dosah legislatívy - výdavky na valorizáciu platov a rekreačné poukazy, zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok i za nočnú prácu v zariadeniach sociálnych služieb v objeme celkovo 1,5 milióna eur. Okrem iného sa realizovalo aj zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu úsekov ciest schválených pre rok 2019 a projektovú dokumentáciu v celkovom objeme 1 milión eur.

Do rozpočtu boli v priebehu roka zapracované ďalšie skutočnosti, najmä doplatok preukázanej straty dopravcov v prímestskej doprave za rok 2018 z prostriedkov rezervného fondu vo výške 2,575 milióna eur, plánované čerpanie návratnej finančnej výpomoci v objeme 1 milión eur na prípravnú dokumentáciu pre rekonštrukciu cestnej siete a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 688.500 eur spoločnosti Letisko Piešťany, na úhradu záväzkov na dani z nehnuteľností voči mestu Piešťany.

Poslanci na zasadnutí zároveň schválili prvú zmenu tohtoročného rozpočtu, ktorá je ovplyvnená pandémiou nového koronavírusu. Úspory v bežnom rozpočte sa presunú ako náhrada očakávaného výpadku príjmov za prvý polrok v kultúrnych zariadeniach, jedálňach, internátoch či zariadeniach sociálnych služieb, ktorých prevádzka bola počas koronakrízy pozastavená, a tiež na krytie zvýšených výdavkov v súvislosti s dezinfekciou priestorov, nákupom ochranných prostriedkov či zakúpením materiálnej pomoci do karanténnych centier.