< sekcia Trnavský kraj

Trnavskí poslanci prerokovali petíciu o zvýšení daní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zvýšenie poplatkov si vyžiadali legislatívne zmeny, keď na bedrá samospráv prešli viaceré povinnosti. Ide napríklad o obedy zadarmo a podobne.

Trnava 11. februára (TASR) – Trnavské mestské zastupiteľstvo začalo svoju utorkovú riadnu schôdzu prerokovaním petície občanov proti zvýšeniu dane z nehnuteľnosti. Zástupcovia petície na rokovaní žiadali vysvetlenie, na základe čoho Trnava zvýšila daň v miere, ktorá je najvyššia na Slovensku, na čo budú prostriedky využité a prečo nebola k otázke otvorená širšia diskusia.

V Trnave vzrástla daň z nehnuteľnosti za byty, domy a garáže od januára 2020 na základe rozhodnutia poslaneckého zboru za štvorcový meter z 0,35 eura na 1 euro a pri priestoroch na podnikanie z 3,50 na 5 eur. Milena Bobeková, iniciátorka petície, ktorú podpísalo s náležitosťami 1100 občanov a ďalších 3200 ju podporilo, vo svojom vystúpení poukázala na skutočnosť, ako budú zaťažené domácnosti, aké problémy zvýšenia prinesú jednotlivcom a ako sa zvýšenie odrazí v podnikateľskej činnosti. Martin Diener, rovnako za petíciu, hovoril vo svojom vystúpení najmä o absencii odbornej analýzy, rovnako o takmer neexistujúcej možnosti diskusie, pýtal sa na základe čoho padlo rozhodnutie o potrebnej výške sadzby, kritizoval krátkosť času, za aký bolo všeobecne záväzné nariadenie prijaté. Za 23 dní, ako uviedol, mesto predložilo, poslanci prerokovali a prijali opatrenie o zvýšení daní, ktoré sa v Trnave nezvyšovali od roku 2012. V procese zamietli podľa Dienera všetky pripomienky občanov. Považuje to za absenciu akéhokoľvek rešpektu voči obyvateľom mesta.

V diskusii vystúpili viacerí poslanci, v závere primátor Peter Bročka zhrnul dôvody, ktorými argumentovalo mesto už v začiatku procesu. Zvýšenie poplatkov si vyžiadali legislatívne zmeny, keď na bedrá samospráv prešli viaceré povinnosti. Ide napríklad o obedy zadarmo a podobne. Radnica už v začiatku deklarovala, že všetky získané prostriedky použije na investície do škôl, vnútroblokov, mobility a cestnej infraštruktúry, dostupných športovísk a rekonštrukcií verejných priestorov. Primátor uviedol, že v súvislosti s tým, že samosprávy nevedia, aké povinnosti a kedy im opäť štát pridá, nemôže byť mesto nepripravené a musí si vytvoriť určitú rezervu. Zároveň nevylúčil možnosť, že by mohlo prísť po zhodnotení ku korekcii výšky daní. Zákon definuje, že sadzbu dane je možné znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára, takže v tomto prípade najskôr od 1. januára 2021. Mesto je povinné zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webe i elektronickej úradnej tabuli do desiatich pracovných dní.