< sekcia Trnavský kraj

Trnavská univerzita je ojedinelá inštitúcia, tvrdí jej rektor

Trnavská univerzita, archívne foto Foto: TASR

Rektor Marek Šmid reagoval na ohlásené spojenie s Univerzitou sv.Cyrila a Metoda v Trnave.

Trnava 6. marca (TASR) - Trnavská univerzita neprijala žiadne rozhodnutie, ktoré by sa týkalo integrácie Trnavskej univerzity (TU) a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM), s ktorou môžeme konštatovať dobré vzájomné vzťahy. Uviedol to rektor TU Marek Šmid v reakcii na ohlásené spojenie týchto dvoch univerzít počas výjazdového zasadnutia vlády v Trnavskom samosprávnom kraji v stredu 5. marca.

Podľa jeho slov učitelia a všetci zamestnanci TU vynakladajú maximálne úsilie pri príprave blížiacej sa štátnej akreditácie a kategorizácie vysokých škôl, ktorá vyžaduje intenzívne zapojenie všetkých jej zložiek a zhodnotenie doposiaľ dosiahnutých výsledkov. „Tak, aby sme študentom prostredníctvom kvalitného vzdelávania a vedeckej činnosti zabezpečili aj naďalej čo najlepšie prostredie pre ich štúdium a absolventom možnosti pre ich uplatniteľnosť,“ konštatoval rektor. Je to podľa jeho vyjadrenia pokračujúci proces, vyžadujúci čo najpevnejšiu integritu univerzity a všetkých jej zložiek.

„Práve dôraz na vlastnú identitu a integritu Trnavskej univerzity v Trnave a koordinovaná spoločná práca všetkých jej katedier, fakúlt i centrálneho manažmentu vytvorili súčasný systém vzdelávania a vedeckej aktivity ako integrovaný celok. Predstavuje istotu pre študentov a vedcov, o čom svedčí nielen transparentný, konzistentný a fungujúci univerzitný vnútorný systém kvality vzdelávania, ale najmä hodnotenia z vonkajšieho prostredia. Takými sú napríklad podľa rektora viacročné výnimočné medzinárodné hodnotenie fakúlt univerzity, jej dobré meno u zamestnávateľov absolventov, či získanie značky Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov umožňujúcej uznávanie kreditov v Európskej únii a bezproblémové využívanie európskych mobilít, ako aj opakovane popredné umiestnenia fakúlt univerzity v rámci každoročného hodnotenia Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA)," povedal Šmid.

„TU je zároveň pre mesto Trnava, jeho región i pre Slovensko jednou z ojedinelých a najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií, akumulujúcich, chrániacich a účinne posilňujúcich kresťanskú identitu vlastnú slovenským národným hodnotám, v súčasnom hodnotovo nestabilnom európskom priestore. Tým významne posilňuje dobré stránky slovenskej národnej identity, jej nesporný potenciál a integritu občanov v spoločnosti,“ dodal v reakcii Šmid.

„Ochrana a rozvíjanie týchto skutočností sú naším základným cieľom a tomuto cieľu podriaďujeme naše súčasné i budúce rozhodnutia, v akýchkoľvek situáciách alebo perspektívach. Sme presvedčení, že aj rokovania, ktoré v súvislosti s uznesením vlády v Horných Orešanoch očakávame, sa budú opierať o tieto východiská,“ dodal rektor Trnavskej Univerzity.