< sekcia Trnavský kraj

Trnavská univerzita si v medzinárodnom hodnotení polepšila

Trnavská univerzita, archívne foto Foto: TASR

U-Multirank je ranking, ktorý hodnotí 1759 vysokoškolských inštitúcií z 92 krajín sveta v piatich oblastiach.

Trnava 25. júna (TASR) - Kvalita publikácií, pedagógovia so zahraničnými skúsenosťami, veľký podiel študentov, ktorí štúdium dokončia načas. Aj vďaka splneniu týchto kritérií si Trnavská univerzita (TU) v Trnave zlepšila svoje umiestnenie v medzinárodnom hodnotení U-Multirank o dve miesta a aktuálne je treťou najkvalitnejšou vysokou školou na Slovensku spomedzi všetkých zapojených slovenských vysokých škôl. TASR o tom informovala riaditeľka oddelenia analýz a stratégií v oblasti kvality TU Adriana Krupová .

U-Multirank je ranking, ktorý hodnotí 1759 vysokoškolských inštitúcií z 92 krajín sveta v piatich oblastiach - štúdium, výskum, prenos vedomostí, medzinárodná orientácia a regionálna angažovanosť. Edícia 2020, ktorú zverejnili v júni, ukázala, že TU je lídrom rebríčka zapojených slovenských univerzít podľa rankingom prednastavených indikátorov a oproti piatemu miestu v minuloročnej edícii sa v rámci celkového vyhodnotenia indikátorov posunula vyššie o dve priečky na tretie miesto. Podľa výsledkov U-Multirank edície 2020 sú stabilne najlepšie hodnotenými stránkami TU kvalitné publikácie, ktoré prepájajú odbory a vznikajú v spolupráci s regionálnymi či zahraničnými partnermi. Zlepšenie oproti minulému roku nastalo aj vo zvýšení počtu zamestnancov zo zahraničia. Celkovo TU získala až štyri hodnotenia A. "Výborný výsledok sme dosiahli aj pri špeciálnom hodnotení odboru pedagogické vedy, pričom zo zapojených slovenských a českých univerzít získala naša univerzita najlepšie umiestnenie podľa všetkých indikátorov," konštatovala Krupová.

Zaujímavosťou aktuálneho vydania U-Multirank 2020 sú podľa nej zistenia týkajúce sa šírenia ochorenia COVID-19. "Iba tretina univerzít bola schopná zabezpečiť úplné online vyučovanie. Najlepšie pripravenými univerzitami na dištančnú formu boli školy zamerané na vzdelávanie, obchodné štúdie a ekonomiku, tiež väčšie inštitúcie a inštitúcie so širokým disciplinárnym záberom, ktoré boli pravdepodobnejšie schopné zabezpečiť štúdium v programoch online," doplnila Krupová.