Quantcast
< sekcia Trnavský kraj

Trnavský kraj nadviazal spoluprácu s Ekonomickou univerzitou

Na archívnej snímke budova Ekonomickej univerzity v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Študenti univerzity sa budú môcť zapojiť aj do nášho nového stážového programu Mladí na úrade, uviedol predseda kraja Jozef Viskupič.

Trnava 11. mája (TASR) – Na prepájaní vzdelávania s praxou, popularizácii vedy a výskumu a pri riešení celospoločenských výziev chcú spolupracovať Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Ekonomická univerzita v Bratislave. Ich predstavitelia podpísali 9. mája memorandum o spolupráci, na základe ktorého budú kooperovať tiež pri príprave legislatívnych a strategických materiálov pri vzájomnom využívaní odborných poznatkov. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

„Spolupráca s univerzitami pôsobiacimi v Trnave sa nám osvedčila. S Ekonomickou univerzitou sme sa dohodli na vzájomnej súčinnosti pri výmene poznatkov a realizácii projektov. Jej študenti sa budú môcť zapojiť aj do nášho nového stážového programu Mladí na úrade,“ uviedol Viskupič. Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo vyjadril presvedčenie, že „vďaka memorandu sa podarí viac prepojiť akademické vzdelávanie s praxou aj v samosprávnej oblasti, a to vo viacerých oblastiach od prípravy záverečných prác, stážových pobytov po odbornú expertíznu činnosť vrátane výskumu a inovácií. Vzájomná spolupráca by tak mohla prispieť k širšej rozmanitosti získania odborných skúseností a efektívnejšej stabilizácii mladých talentov v regióne“.

TTSK uzatvoril už v roku 2019 memorandá o spolupráci Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda a Materiálovo-technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Ich cieľom je koordinovať strategické zámery rozvoja kraja, adaptovať vedecko-výskumné aktivity pre potreby regiónu a skvalitniť vysokoškolské štúdium s cieľom udržania absolventov v kraji. Univerzity sú preto zastúpené aj v rade partnerstva pre nové eurofondy a môžu sa uchádzať o zdroje z plánu obnovy. V tejto súvislosti im je nápomocná aj Kancelária TTSK v Bruseli, ktorá sprostredkovala, že sa akademické subjekty zapojili do konzorcií partnerov v projekte na propagáciu udržateľnej mobility a na rozvoj zručností v chemickom priemysle.

Stážový program Mladí na úrade je otvorený pre denných študentov vysokých škôl do 26 rokov. Počas ročného cyklu sa budú stážisti zapájať do práce na viacerých odboroch a oddeleniach, aby si zdokonalili svoje zručnosti priamo v praxi. Osvedčila sa napríklad ponuka stáže v Kancelárii TTSK v Bruseli, na ktorú je možné získať grant Erasmus+.