< sekcia Trnavský kraj

Trnavský kraj získal štyri milióny eur na podporu školstva

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Projekt bude spustený začiatkom školského roka 2020/2021 s dobou trvania 24 mesiacov a podporou vo výške 3,998 milióna eur z Operačného programu Ľudské zdroje.

Trnava 24. júna (TASR) – Na modernizáciu počítačových učební, mimoškolskú činnosť žiakov a doplnkové vzdelávanie učiteľov vrátane ich finančnej podpory je určených 4,2 milióna eur, ktoré Trnavský samosprávny kraj získal z eurofondov. Do programu bude podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča zapojených viac ako 2800 žiakov a 330 učiteľov a odborných zamestnancov zo štrnástich stredných škôl.

„Našim školám sme výrazne pomohli pri získaní rozvojových prostriedkov, celú prípravu žiadostí o eurofondy sme prevzali na seba. Školy tak nemuseli jednotlivo prechádzať zložitým administratívnym procesom a budú aktivity projektu len realizovať," uviedol Viskupič.

Časť získaných prostriedkov je vyčlenených na modernizáciu odborných učební s prvkami informačno-komunikačných technológií. V rámci projektu budú vytvorené aj nové vyučovacie predmety, ktoré podporia osobnostný a profesijný rast žiakov. Vzniknú tiež mimoškolské aktivity na podporu čitateľskej, matematickej, jazykovej či finančnej gramotnosti a IT zručností. Tieto aktivity budú realizované prostredníctvom workshopov, seminárov, prednášok, súťaží či exkurzií. Učitelia a odborní zamestnanci budú podľa Viskupiča finančne motivovaní vymieňať si skúsenosti zo zavádzania inovácií do procesu vzdelávania v tzv. pedagogických kluboch.

Projekt bude spustený začiatkom školského roka 2020/2021 s dobou trvania 24 mesiacov a podporou vo výške 3,998 milióna eur z Operačného programu Ľudské zdroje. Spoluúčasť TTSK je 210 440 eur.