< sekcia Trnavský kraj

Obecné služby na Záhorí by malo robiť asi 1200 ľudí v hmotnej núdzi

V obci Sekule so 400 obyvateľmi majú podľa starostky Pavly Maxianovej v evidencii 12 poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Senica/Skalica 14. júna (TASR) – Štátny podnik Lesy SR, odštepný závod (OZ) v Šaštíne Strážach má záujem o ľudí v hmotnej núdzi na Záhorí. Chce im dať prácu pri čistení lesov, odstraňovaní čiernych skládok, či protipovodňových opatreniach. O ich zamestnávaní rokoval riaditeľ OZ Radomír Nečas s primátorom mesta Radovanom Prstekom i riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSvAR) v Senici Jánom Kovárom. Výsledkom je predbežná dohoda, ktorú dotiahnu v nasledujúcich dňoch.

"V Šaštíne Strážach by išlo zhruba o 40 ľudí, v ďalších obciach pri našich lesoch prejavili starostovia záujem takisto zapojiť svojich obyvateľov v hmotnej núdzi v zmysle nových pravidiel, platných od 1. júla tohto roku do prác v našich lesoch," uviedol Nečas pre TASR.

Nové pravidlá pre poberanie dávok v hmotnej núdzi, ktoré sú podmienené odpracovaním stanoveného počtu hodín vo verejnoprospešných prácach, pomohli vyselektovať tých, ktorí doteraz systém zneužívali, lebo chodili načierno si privyrábať. Takúto skúsenosť majú na ÚPSVaR v Senici s pôsobnosťou v okresoch Senica a Skalica. Podľa Kovára sa v priebehu uplynulých mesiacov prišlo odhlásiť z evidencie poberateľov dávok zhruba 500 ľudí, niektorí z nich si zlegalizovali svoje nelegálne zamestnanie. "Učíme sa na úrade za pochodu, aj pre nás je to nové," povedal Kovár k doterajším skúsenostiam. Podľa jeho slov na začiatku to bolo zhruba 2700 ľudí, ktorí pripadali do úvahy pre malé obecné služby a ďalšie verejnoprospešné práce. "Potom sa to vyčistilo, teraz to je v oboch okresoch dohromady asi 1200 až 1300 ľudí, ktorým by sme mali ponúknuť prácu v rozsahu aspoň 32 hodín mesačne, aby mohli odstávať dávky," dodal Kovár. Dodal, že dobrú spoluprácu má úrad s mestom Senica.

V obci Sekule so 400 obyvateľmi majú podľa starostky Pavly Maxianovej v evidencii 12 poberateľov dávok v hmotnej núdzi, aj ona potvrdila, že medzi evidovanými sú takí, čo chodia robiť načierno do susedného Rakúska či Česka. Tých, ktorí prácu neodmietnu, je asi polovica. "Od 1. júla do konca roka by sme ich zamestnali pri čistení obce, upravovaní školského areálu, kosení a prečisťovaní kanálov. Práce je dosť," konštatovala Maxianová.

V Kútoch, kde žije asi 4200 obyvateľov, je v evidencii 44 poberateľov dávok. Podľa starostu Branislava Vávru je "použiteľných" asi tridsiatka, zostatok do práce asi ťažko zapojí. "Pre ženy by sme mali zbieranie odpadkov. Naša obec je tranzitná smerom na Česko, ľudia sa zastavujú, o odpad napríklad pri obchodoch nie je núdza. Pre mužov máme kosenie, výkopové práce, čistenie rigolov a podobne," povedal starosta s tým, že náležitosti musia v obci ešte dotiahnuť.