Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. jún 2024Meniny má Sidónia
< sekcia Útulkovo

Devínska Nová Ves upozorňuje na význam dážďovníka tmavého

Ilustračné foto. Foto: az-europe.eu

Chránená je aj lastovička – dažďovník tmavý, belorítka obyčajná, sokol, bobor, bocian biely či užovka stromová.

Bratislava 27. apríla (TASR) – V bratislavskej Devínskej Novej Vsi evidujú značný záujem hniezdenia dážďovníka tmavého, ktorý patrí medzi malé chránené vtáky. Jeho význam spočíva v tom, že kŕmiaci rodič dokáže naloviť približne 50 gramov alebo 20 000 kusov hmyzu za jeden deň. Samospráva preto pripomína, že dážďovník je prirodzeným nepriateľom nepríjemného hmyzu vrátane komárov, ktorých premnožením mestská časť každý rok trpí. Obyvateľov preto vyzýva, aby neničili jeho biotop, ktorým je každé jeho hniezdo.

„Je potrebné si uvedomiť, že ekosystém je krehký a práve lastovičky predstavujú účinný, ekologický, lacný a neškodný spôsob ničenia komárov. Verejnou osvetou o význame miestnych živočíchov vieme napomôcť ich ochrane. Odmenou bude spojenec v boji proti komárom v letných mesiacoch," uviedla pre TASR Jana Vedejová Sitášová, vedúca mediálneho oddelenia miestneho úradu.

Laická verejnosť si totiž podľa nej často nie je vedomá, že pri zhadzovaní lastovičieho existujúceho hniezda z fasád budov, z vetracích otvorov alebo z balkónov, logií, prípadne okenných parapetov výrazne narúša vhodné podmienky na hniezdenie, rozmnožovanie a výchovu mláďat lastovičiek. Hniezdia väčšinou na výškových budovách, kde sú chránené pred lietajúcimi dravcami. Každé takéto hniezdo je pritom chráneným biotopom, teda prostredím spĺňajúcim špecifické podmienky na to, aby sa stalo domovom vzácnych organizmov, rastlín či živočíchov.

Pri chránených živočíchoch je zákonom zakázané ich úmyselne rušiť v ich prirodzenom prostredí, a to najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. Rovnako je zakázané odstraňovať, úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. „Pri zistení poškodenia alebo zničenia hniezda príslušný orgány ochrany prírody, pri dokázaní viny, ukladá sankcie," podotkla Vedejová Sitášová.

Fauna a flóra Devínskej Kobyly a alúvia Moravy, dvoch miestnych biotopov na území mestskej časti, je mimoriadne bohatá, preto sa tam darí aj mnohým druhom zákonom chránených vtákov. Ide napríklad o rybárika riečneho, včelárika zlatého, tesára čierneho, bociana čierneho, haju červenú či orliaka morského. Medzi zákonom chránené netopiere patria raniak hrdzavý a večernica hvízdavá. Chránená je aj lastovička – dažďovník tmavý, belorítka obyčajná, sokol, bobor, bocian biely či užovka stromová.