< sekcia Útulkovo

V Žitavskom luhu sa vyskytuje minimálne 216 druhov vtákov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Pre chriašteľa bodkovaného a kačicu chrapľavú patrí Žitavský luh medzi päť chránených vtáčích území na Slovensku, kde bola zistená najvyššia populácia týchto druhov.

Nitra 3. augusta (TASR) – K vyhľadávaným lokalitám v Nitrianskom kraji patrí Chránené vtáčie územie Žitavský luh. Nachádza sa v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Veľká Maňa a v okrese Nitra v katastrálnom území Žitavce.

V jarných a jesenných mesiacoch organizujú na tomto území ornitológovia pre verejnosť pozorovanie vtáctva. „Viaceré druhy dravcov a sov, ktoré sa tu vyskytujú, patria medzi európsky, ale aj svetovo ohrozené druhy," informuje vedenie obce Veľká Maňa.

Chránené vtáčie územie Žitavský luh bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR v roku 2008. Územie má rozlohu 155,4 hektára a aktuálne sa na ňom vyskytuje minimálne 216 druhov vtákov. Cieľom vyhlásenia za chránené vtáčie územie bolo zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu. Predmetom ochrany na tomto území sú tri druhy - chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana), kačica chrapľavá (Anas querquedula) a kaňa močiarna (Circus aeruginosus).

Chriašteľ bodkovaný je tajomne žijúci sťahovavý druh, ktorý žije v močiaroch a na zaplavených lúkach. Prezradí sa svojím hlasom, ktorý znie ako švihanie bičom. Kačica chrapačka, malý druh migrujúcej kačice, odlieta na zimu do Afriky. Obýva zaplavené porasty lúk a močiarov so striedajúcou sa otvorenou vodnou plochou. Žitavský luh predstavuje jedno z posledných potvrdených hniezdisk na Slovensku. Kaňa močiarna hniezdi v močiaroch, kde si stavia hniezda. Na zimu odlieta do Afriky. Pred odletom sa na Žitavskom luhu zhromažďujú kane na spoločné nocovanie v počte desiatok jedincov.

Pre chriašteľa bodkovaného a kačicu chrapľavú patrí Žitavský luh medzi päť chránených vtáčích území na Slovensku, kde bola zistená najvyššia populácia týchto druhov. Pre kaňu močiarnu patrí toto územie medzi významné, keďže tu hniezdi viac ako jedno percento celej národnej populácie tohto druhu.