Quantcast
< sekcia Útulkovo

Projekt LIFE má zlepšiť stav populácie sysľa pasienkového na Slovensku

Syseľ pasienkový Foto: TASR/Štefan Puškáš

Populácia by sa tak na Slovensku mala zvýšiť v desiatich vybraných lokalitách.

Bratislava 11. januára (TASR) - Medzinárodný projekt LIFE má zlepšiť nepriaznivý stav populácie sysľa pasienkového. Počet jedincov a reprodukčných kolónií by sa mal zvýšiť o 100 percent. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

Projekt podporí potravné možnosti pre sysľa. Zameria sa na zabezpečenie vhodného manažmentu plôch s výskytom sysľa, vysádzaním ovocných stromov a tvorbou kvetnatých porastov. Ochranári hovoria, že nízkopočetné kolónie na pokraji vyhynutia budú vhodne prikrmované, napríklad slnečnicou.

Populácia by sa tak na Slovensku mala zvýšiť v desiatich vybraných lokalitách. Obnoviť by sa mali aj biotopy na 185 hektároch, približuje ŠOP. Očakáva aj vytvorenie aspoň 207 hektárov vhodných nových biotopov pre rozšírenie sysľa.

"Počas reštitúcie je plánované založenie minimálne desiatich nových kolónií sysľa pasienkového. Vytvoriť by sa mali materiálno-technické podmienky pre trvalo udržateľný manažment lokalít," konštatujú ochranári. Predpokladajú aj zvýšenie záujmu verejnosti o ochranu sysľa, využitie ekosystémových služieb pasienkov a podporu takých foriem hospodárenia, ktoré prispievajú k zvýšeniu alebo zachovaniu biodiverzity.

"V rámci projektu LIFE sa plánuje uskutočniť aj reštitúcia druhu na pôvodné lokality (kde bol výskyt zaznamenaný ešte v nedávnej minulosti) pod gesciou ŠOP SR, ktorá bude participovať aj pri viacerých aktivitách na zvyšovanie povedomia verejnosti," uvádzajú ochranári. Kľúčové bude zapojenie vlastníkov a užívateľov pozemkov v lokalitách, kde sa vyskytuje syseľ.

Projekt začal 1. septembra minulého roka a potrvá do 31. decembra 2027. Keďže sú syslie kolónie ohrozené vyhynutím v Čechách a Poľsku, tak sú do projektu zapojení aj partneri z týchto krajín, poznamenali ochranári.

Do projektu je zapojené Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Národná ZOO Bojnice, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, organizácie Salamandra a Alka Wildlife.