< sekcia UNESCO a veda

Zoologička: Niektorým živočíchom hrozí vyhynutie pre zmenu klímy

Na archívnej snímke Chránené vtáčie územie Senianske rybníky. Foto: TASR/Roman Hanc

Na podporu i ochranu chránených a ohrozených druhov Štátna ochrana prírody vypracúva dokumentáciu ochrany prírody, ktorá zahŕňa programy záchrany a programy starostlivosti.

Bratislava 1. júla (TASR) - Niektorým živočíchom hrozí vyhynutie aj pre zmenu klímy či znečistenie. Pre TASR to uviedla zoologička zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrea Lešová. Podotkla, že k vymieraniu druhov dochádza aj v prirodzenom procese vývoja, bez ľudského pričinenia.

„Medzi ohrozené druhy živočíchov patria tie, ktorým hrozí vyhynutie. Dôvodom je najmä strata a degradácia biotopov, ale aj znečistenie, zmena klímy, ako aj invázne nepôvodné druhy,“ povedala Lešová s tým, že v záujme zachovania ohrozených druhov chce EÚ zachovať a zvýšiť úroveň biodiverzity.

Zlepšiť situáciu niektorých druhov možno ľudskou činnosťou, medzi ktorú patrí napríklad hospodárenie. „Preferovať extenzívnu pastvu, prírode blízke hospodárenie v lese, obmedzenie nelegálneho lovu, pesticídov z dôvodu úbytku opeľovačov či zohľadňovanie chránených a ohrozených druhov pri rozhodovacích a povoľovacích procesoch,“ zdôraznila. Ako ďalej uviedla, na podporu i ochranu chránených a ohrozených druhov ŠOP SR vypracúva dokumentáciu ochrany prírody, ktorá zahŕňa programy záchrany a programy starostlivosti.

Ochranári v rámci svojej činnosti realizujú aj praktickú starostlivosť o chránené druhy živočíchov. Okrem iného ide o podporu hniezdnych príležitostí (umelé hniezda pre bociana bieleho, respektíve reprodukčné miesta pre obojživelníky), v prípade brehulí hnedých sa upravujú hniezdne steny. „ŠOP SR realizuje aj výrobu a inštaláciu nových búdok, polobúdok a hniezdnych podložiek s cieľom zlepšenia hniezdnych a pobytových možností avifauny (napríklad pre druhy orol krikľavý, sokol sťahovavý, sokol myšiar, ale aj pre spevavce - brhlík lesný, muchárik bielokrký, škorec lesklý, sýkorka veľká),“ ozrejmila.

V rámci opatrení na zlepšenie hniezdnych podmienok pre krakľovce realizujú úpravy sprašových hniezdnych stien pre včelárika zlatého, odstránenie náletových drevín pri hniezdnej stene či úpravu brehov a stráženie hniezd. Ako tvrdí, zlepšenie existenčných a reprodukčných podmienok je realizované v okolí vodných plôch pre vodné vtáctvo. Realizuje sa tiež "úprava hniezdnych štrkových lavíc, drenážovanie vodných tokov pre bobra vodného, čistenie hniezd bociana bieleho od odpadkov a odstraňovanie náletu pre druh sysľa pasienkového". Priebežne vykonávajú aj kontrolu úhynu vtákov pod stĺpmi elektrického vedenia a pre zlepšenie situácie uskutočnili v mnohých lokalitách nápravné opatrenia v podobe inštalovania tzv. zviditeľňovačov na vodiče elektrického vedenia.

Vo vybraných lokalitách uskutočnili aj terénnu úpravu reprodukčných lokalít obojživelníkov, predovšetkým ich prehĺbením (vyčistením), redukciou zazemnenia, úpravou vodného režimu, opravou oplotení prenášaním znášok na nové lokality a výrubom náletových drevín. „Realizuje sa odchyt netopierov, vysťahovanie z panelových budov, zabezpečenie vletových otvorov (inštalácia sieťok, výpustných rúrok a následné uzatvorenie vletových otvorov - zatmelenie) po vyletení netopierov, rehabilitácia, poradenstvo a inštalácia búdok pre dážďovníky,“ podotkla.

Súčasťou ochrany a manažmentu populácie netopierov je odstraňovanie ich exkrementov predovšetkým z podkrovných priestorov. „Vykonávajú sa aj opatrenia v zmysle schválených dokumentácií ochrany prírody a krajiny - programov záchrany napríklad pre jasoňa červenookého, korytnačku močiarnu, sokola čevenonohého, hlucháňa hôrneho, tetrova holniaka, bučiaka veľkého, chochlačku bielookú a programov starostlivosti o veľké šelmy (medveď, rys, vlk),“ dodala.