< sekcia UNESCO a veda

Slovenský astrofyzik Igor Kapišinský úzko spolupracoval s NASA

Ilustračné foto Foto: TASR/Jan Peter Kasper, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Igor Kapišinský sa podieľal popularizácii vedy a vedeckého myslenia. Dnes uplynulo 70 rokov od jeho narodenia.

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenský astrofyzik Igor Kapišinský sa zaoberal najmä dynamikou kozmického prachu a mikrometeoroidov, na ktorú majú vplyv aj negravitačné efekty. V úzkej spolupráci s americkým NASA sa podieľal na analýze chemických a fyzikálno-optických vlastností kozmických mikročastíc. Dnes uplynulo 70 rokov od jeho narodenia.

Budúci vedec sa narodil v Bratislave 4. júla 1947. "Som vnuk gréckokatolíckeho farára, aj dvaja strýkovia boli kňazi. Ak chcete vedieť viac o mojej rodine, prosím. Otec bol nekompromisný antifašista, ale aj antikomunista. V rámci akcie B sme museli roku 1956 opustiť "veľkú Bratislavu" a naša 5-členná rodina odišla do Košíc. Dôvod? Vykonštruované protištátne aktivity otca. Rehabilitovali ho až počas Pražskej jari," zaspomínal Kapišinský v jednom z publikovaných rozhovorov.

Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor matematika-fyzika, zároveň sa pokúšal študovať teológiu, no z politických dôvodov bol nakoniec nútený štúdium zanechať. Po skončení štúdia fyziky (so špecializáciou astronómia) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval od roku 1973 v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Bol zakladateľom laboratórnej astrofyziky (tzv. astronómia cez mikroskop) na Slovensku.

Svoje prevažne teoretické práce publikoval vedec vo viacerých odborných časopisoch. Takmer 30 rokov bol riadnym členom 22. komisie Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a ako jediný na Slovensku bol 10 rokov členom 51. komisie IAU (Bioastronomy; Search for Extraterrestrial Life).

Igor Kapišinský sa podieľal popularizácii vedy a vedeckého myslenia. Stal sa spoluzakladateľom a dlhodobo sa angažoval v Spoločnosti pre podporovanie kritického myslenia (SPPKM). Bol riadnym členom Teologického fóra, ktoré združuje teológov i laikov liberálneho myslenia.

Popri svojej vedeckej práci sa venoval i prekladateľskej činnosti, hlavne z angličtiny v oblasti fyziky a astrofyziky (špeciálne prác Stephena Hawkinga), za čo získal dve ceny (1994 a 2002) Literárneho fondu (LF) ako i cenu LF za najlepšiu vedeckú esej (1993).

V roku 2008 bol spoluautorom publikácie Hmota-Život-Inteligencia. Posledné dielo, ktoré Igor Kapišinský preložil z angličtiny, bola Hawkingova kniha Vesmír v orechovej škrupinke.

Bádateľ zomrel 9. septembra 2014 vo veku 67 rokov v Bratislave.