< sekcia UNESCO a veda

Deň archeológie pripomínajú slovenské virtuálne archeonáleziská

Ilustračné foto. Foto: TASR

Pamiatkový úrad SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou zverejnili kolekciu deviatich virtuálnych 3D modelov archeologických nálezísk.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Modely terénu vytvorené z dát získaných leteckým laserovým skenovaním zachytávajú archeologické náleziská z viacerých regiónov Slovenska. Pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie, ktorý si spoločnosť pripomína v sobotu, zverejnil Pamiatkový úrad SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou kolekciu deviatich virtuálnych 3D modelov archeologických nálezísk. Pre TASR to uviedol jeden z tvorcov modelov, vedec Tibor Lieskovský z Katedry geodetických základov Slovenskej technickej univerzity.

Ako priblížil, ide o hrad Pajštún v Malých Karpatoch, hradisko Skalka pri obci Kočovce v pohorí Považský Inovec, hrad Michalov vrch, hradiská Šiance a Kostrín v severnej časti pohoria Tribeč, hradisko a neskorší hrad Sitno v Štiavnických vrchoch a hradisko Starý Koňuš vo Vihorlatských vrchoch.

Rozsiahlejší územný záber má podľa Lieskovského model oblasti Zvolenskej brány s dominantným Pustým hradom, ale aj niekoľkými ďalšími opevneniami a významnou historickou banskou cestou. "Zaujímavý pohľad na dispozíciu a urbanizmus protitureckej pevnosti v Nových Zámkoch poskytuje model vytvorený ako kombinácia historickej mapy zo 17. storočia so súčasnou podobou mesta," komentoval.

Ako ďalej uviedol, na modeloch sú prehľadne vyznačené relikty ľudskej činnosti z minulosti, ako opevnenia, brány a iné vstupy, pozostatky veží a iných murovaných stavieb, neopevnené sídla, umelo upravené terasy, na ktorých pravdepodobne stáli domy alebo iné stavby, cisterny na zhromažďovanie dažďovej vody, pramene, ktoré poskytovali pramenitú vodu obyvateľom hradísk, pôvodné prístupové cesty na hradiská a iné historické cesty s početnými úvozmi.

"Na niektorých modeloch sú viditeľné aj ďalšie stopy po hospodárskom využívaní krajiny našimi predkami, ako sú pozostatky milierov, uhliarske zvážnice, ťažobné areály, jarok na náhon vody do banskoštiavnických tajchov, zaniknuté plužiny polí a lúk, ruina barokového kostolíka, turistická rozhľadňa z 19. storočia či hrobka šľachtickej rodiny zo začiatku 20. storočia," komentoval Lieskovský s tým, že 3D modely archeologických nálezísk s okolitým terénom tak poskytujú obraz historickej krajiny, ktorá bola spoluvytváraná prírodnými živlami a ľudskými aktivitami v priebehu dlhých storočí.

Vizualizácie sú podľa tvorcov spracované v dvojnásobne vyššej kvalite ako verejne dostupné dáta. Využívajú farebné zobrazenie zvýrazňujúce pozostatky ľudskej činnosti v krajine. Vizualizáciu a 3D zobrazenie modelov vytvoril Lieskovský, ktorý je aj autorom idey spolu s Petrom Bistákom z Pamiatkového úradu SR. Odborný popis nálezísk pripravili prevažne archeológovia krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR.

Modely sú dostupné na adrese https://skfb.ly/6T9tR. V súčasnosti sa pripravujú i modely ďalších archeologických nálezísk, ktoré tam budú postupne zverejnené.