Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. február 2024
< sekcia UNESCO a veda

Minister školstva P. Pellegrini odovzdal ocenenia za vedu a techniku

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini (vľavo) a Michal Géci z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského z Košíc. V Bratislave , 11. novembra 2014. Foto: TASR/Štefan Puškáš

"Vnímam to ako príležitosť predstaviť verejnosti vedcov a výskumníkov, na ktorých môže byť Slovensko hrdé," uviedol minister školstva.

Bratislava 13. novembra (TASR) – Jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky bolo udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky. Ceny odovzdal dnes minister školstva SR Peter Pellegrini v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Ako TASR informovala hovorkyňa pre priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Martina Slušná, cieľom podujatia bolo uznať prácu vedecko-výskumných pracovníkov a ich dosiahnuté úspechy.

"Vnímam to ako príležitosť predstaviť verejnosti vedcov a výskumníkov, na ktorých môže byť Slovensko hrdé," povedal minister Pellegrini.

Ceny za vedu a techniku udelili v niekoľkých kategóriách. Osobnosťou vedy a techniky sa stal Ivan Janotka z Technického a skúšobného ústavu stavebného v Bratislave, a to za vývoj nových druhov cementov či návrhu receptúr betónu.

Ocenení v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky boli až štyria laureáti. Za prírodné vedy získal cenu Andrej Pázman z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, a to za významný prínos v rozvoji slovenskej matematiky a za účasť na založení matematickej štatistiky na Slovensku. Z oblasti technických vied cenu za celoživotné zásluhy pri výchove mladých pracovníkov vedy a výskumu pre automobilový priemysel a jeho zviditeľňovaní získal Ján Lešinský z Inštitút celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Z lekárskych vied uznali zaslúžilú prácu v rozvoji transplantačnej imunológie a imunológie ako samostatného vedného odboru na Slovensku Milanovi Bucovi z Imunologického ústavu, Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Jaroslava Sobocká z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave reprezentovala pôdohospodárske vedy. Ocenená bola za celoživotné dielo v oblasti pôdoznalectva, mapovania a klasifikácie pôd.

Osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov sa stal Michal Puškár z Katedry konštruovania, dopravy a logistiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, a to za prínos v oblasti výskumu nových metód a inovačných konštrukčných riešení pre zvýšenie účinnosti a redukciu emisií spaľovacích motorov. Andrea Putalová z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centra vedecko-technických informácií SR v hlavnom meste SR získala ocenenie ako popularizátor vedy v rámci aktivít centra, v ktorom pôsobí.

Vedecko-technickým tímom roka sa stal tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Cenu im udelili za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jadrových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odolnosti konštrukčných materiálov.

V rámci podujatia sa odovzdávali aj Ceny Slovenskej akadémie vied, Cena Slovenskej rektorskej konferencie, Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností - Propagátor vedy a techniky a Cena Aurela Stodolu.