< sekcia UNESCO a veda

Mladá vedkyňa z Prešovskej univerzity získala významný projekt

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Grant v danom programe získalo celkovo desať žiadateľov z krajín EÚ i mimo únie.


Prešov 4. marca (TASR) – Mladej vedeckej pracovníčke Daniele Grejtákovej z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (FHPV PU) v Prešove sa podarilo ako jedinej na Slovensku získať výskumný projekt v rámci výzvy Marie Curie Sklodowska Actions, zameraný na oblasť preventívnej farmakológie. Prešovská vedkyňa z Katedry biológie uspela v tvrdej európskej konkurencii. Grant v danom programe získalo celkovo desať žiadateľov z krajín EÚ i mimo únie. Informoval o tom tajomník FHPV PU Tomáš Burger.

Program Marie Curie Sklodowska Actions, financovaný sumou 6,162 miliardy eur, je určený na podporu mladých a skúsených výskumníkov, aby prostredníctvom odbornej prípravy alebo dočasnej pozície v inej krajine rozšírili svoje kariérne možnosti a vedomosti. Program je súčasťou najväčšieho výskumného a inovačného programu EÚ s názvom HORIZONT 2020, ktorý je základným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy EÚ – inovácie.

„Jednotlivé výzvy pre mobilitu vedeckých pracovníkov som sledovala niekoľko mesiacov, následne som bola pozvaná na pracovný pohovor pre spoločnosť MultiMedica. Po jeho úspešnom absolvovaní som nadviazala spoluprácu s daným pracoviskom,“
opisuje cestu za získaním projektu Grejtáková. Za jeho schválením a úspešnou realizáciou bola podľa jej slov predovšetkým osobná motivácia, vytrvalosť, hodiny tvrdej práce, ale taktiež skúsený líder v danej problematike, ktorý viedol prípravu projektu. Výsledky výskumu by mali byť prínosné v oblasti vývoja nových liekov pre zníženie cholesterolu ako alternatíva pre pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, liečených statínmi.

Získanie významného vedeckého projektu oceňuje aj dekan FHPV René Matlovič. „Je potešujúce, že práve z našej fakulty je prvý úspešný projekt v tejto schéme zo Slovenska. Získanie tohto prestížneho projektu ukazuje, že FHPV dokáže produkovať špičkovú európsku kvalitu. Zároveň sa rúca mýtus, že kvalitné štúdium ponúkajú len zahraničné vysoké školy,“ povedal dekan.

Grejtáková je absolventkou študijného programu Biológia na FHPV PU v Prešove. Doktorandské štúdium zavŕšila na Katedre biológie v odbore Antropológia, kde po získaní titulu PhD. pracovala ako výskumná pracovníčka. Počas štúdia sa dlhodobo venovala problematike genetických aspektov hypodoncie, so zameraním na rómske etnikum, ktorú následne spracovala v podobe svojej dizertačnej práce. V rámci doktorandského štúdia absolvovala štvormesačný vedeckovýskumný pobyt na Universita degli Studi di Milano, ktorú následne navštívila ešte dvakrát. Od novembra 2015 pôsobí na pozícii “Research fellow” vo výskumnom centre MultiMedica v Miláne a spolupracuje s Centrom pre výskum aterosklerózy a Fakultou farmakológie.