< sekcia UNESCO a veda

Slovenský astronóm Eduard Pittich by dnes oslávil 80 rokov

Na archívnej snímke z 10. marca 1978 pracovníci Astronomického ústavu SAV, zľava vedecký pracovník RNDr. Eduard Pittich, Csc., pracovník AÚ SAV Dušan Kalmančok a veducí oddelenia medziplanetárnej hmoty člen korešpodent SAV Ľubor Kresák. Foto: TASR/Štefan Petráš

V roku 1973 sa zúčastnil na expedícii za úplným zatmením Slnka v Nigeri. Mal tiež veľkú zásluhu na vybudovaní Astronomického a geofyzikálneho observatória Univerzity Komenského v Modre-Pieskoch.

Bratislava 15. júna (TASR) - Astronóm Eduard Pittich bol spoluautorom dnes už legendárnej knihy Obloha na dlani (1981), ktorá inšpirovala mnohých k štúdiu astronómie. Podieľal sa aj na tvorbe Encyklopédie astronómie (1987) a v rokoch 1997 - 2008 zostavoval Astronomickú ročenku. Ako predseda Terminologickej komisie Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri Slovenskej akadémie vied (SAV) sa podieľal pri vzniku prvého slovenského astronomického slovníka Astronomická terminológia (1998). Od narodenia významného astronóma Eduarda Pitticha uplynie v pondelok 15. júna 80 rokov.

Eduard Pittich sa narodil 15. júna 1940 v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PrF UK) v Bratislave pracoval v Astronomickom ústave SAV v Bratislave. Od roku 1973 externe prednášal na PrF UK, neskôr aj na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. V rokoch 1977-1978 absolvoval študijný pobyt v Spojených štátoch amerických (USA) a v roku 1990 vo Švédsku.

V roku 1973 sa zúčastnil na expedícii za úplným zatmením Slnka v Nigeri. Vo svojej vedeckej práci sa venoval dynamike a vývoju komét, je autorom teórie pohybu malých telies slnečnej sústavy s uvážením negravitačných síl a monografie Catalogue of short-period comets (1986). Mal tiež veľkú zásluhu na vybudovaní Astronomického a geofyzikálneho observatória Univerzity Komenského v Modre-Pieskoch.

Bol členom Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), Európskej astronomickej spoločnosti (EAS) a Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS), ktorá mu v roku 2015 udelila čestné členstvo.

V roku 1987 dostal Zlatú medailu Československej akadémie vied (ČSAV) za rozvoj programu Interkozmos. O rok neskôr Pitticha ocenili Striebornou čestnou plaketou SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách. Na jeho počesť v roku 1996 pomenovali po ňom asteroid 1986 TN1.

Astronómii sa venuje aj jeho dcéra Jana Chesley-Pittichová, ktorá V rokoch 1999 – 2011 pôsobila na Havajskej univerzite v Honolulu a od roku 2013 spolu s manželom Stevom Chesleyom pracuje pre Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Pozoruje novoobjavené blizkozemné asteroidy, ktoré pretínajú dráhu Zeme a mohli by ju potenciálne ohroziť.

RNDr. Eduard Pittich, DrSc. zomrel 29. júna 2018 v Bratislave vo veku 78 rokov.Zdroj: www.szaa.org