< sekcia UNESCO a veda

SAV sa stala odborným garantom projektu Fenomény sveta - človek

Na archívnej snímke Slovenská akadémia vied (SAV) na Dúbravskej ceste v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok

Vedci zo SAV dostali príležitosť zhodnotiť vzdelávací balík zameraný na tému človek.

Bratislava 6. júna (TASR) - Projekt Fenomény sveta predstavuje vzdelávací obsah nového voliteľného predmetu pre druhý stupeň základných škôl a osemročných gymnázií. Do tried prináša zážitkový spôsob výučby v tematických oblastiach voda, slnko, vzduch, kultúra, komunikácia a peniaze. Každá z nich je spracovaná formou produktového balíka plného vzdelávacích materiálov. Partnerom a odborným garantom najnovšej tematickej oblasti Človek sa stala Slovenská akadémia vied (SAV). TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Pri Fenoménoch sveta princíp výučby nespočíva v pasívnom prijímaní informácií, ale v získavaní poznatkov samostatnou alebo tímovou prácou. Žiaci si tak rozvíjajú kritické myslenie a analytické schopnosti spôsobom, ktorý je pre nich atraktívny a motivuje ich k bádaniu. "Našou ambíciou na SAV je prostredníctvom rôznych popularizačných aktivít približovať svet vedy aj žiakom, prehlbovať ich poznatky a praktické zručnosti z rôznych oblastí," povedal o spolupráci SAV s Fenoménmi sveta Martin Nosko, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a predseda občianskeho združenia (OZ) All4Science, ktoré organizuje Letnú školu mladých vedcov. Ako podotkol, Fenomény sveta stierajú hranice medzi školskými predmetmi a žiakom umožňujú skúmať svet z rôznych uhlov pohľadu.

Vedci zo SAV dostali príležitosť zhodnotiť vzdelávací balík zameraný na tému človek. Vyzdvihli nielen jeho spracovanie, ktoré v atraktívnej vizuálnej podobe spája poznanie, hru a interaktivitu, ocenili aj komplexný prístup k téme. "Je to projekt, ktorý deti nielen naučí, ale ich aj zabaví. Vyučovanie, ktoré podporuje kritické myslenie, učí deti vytvárať si názor a ponúka im pohľad do súčasnosti a budúcnosti v liečbe ochorení," povedala farmakologička Marta Šoltésová Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

Interaktívna videoknižnica Fenomény sveta obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí z produkcie BBC a viac ako 2000 interaktívnych aktivít, ktoré preveria, do akej miery divák porozumel sledovanému obsahu.

Do projektu Fenomény sveta sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo 800 škôl z celého Slovenska, ktoré si v praxi vyskúšali moderný, zážitkový spôsob vyučovania, založený na vzdelávacích videách BBC.