< sekcia UNESCO a veda

Slovenská akadémia vied bude mať plán rodovej rovnosti

Na archívnej snímke vchod do areálu Slovenskej akadémie vied (SAV) na Dúbravskej ceste v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok

Úlohou projektu je prispieť k odstraňovaniu bariér pri výbere, udržaní a kariérnom raste žien – výskumníčok vrátane ich postavenia na vedúcich pozíciách.

Bratislava 24. februára (TASR) - Z dostupných dát ženy vedkyne v Európskej únii zarábajú o 17 percent menej ako ich mužskí kolegovia. Menej často zastávajú vedúce funkcie a vo výskume pracujú za menej výhodných zmluvných podmienok. Navyše, kým skoro polovicu PhD. titulov získajú ženy, ich následná proporcia vo výskume je nižšia. Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV) od februára tohto roka realizuje projekt z programu HORIZONT 2020, ktorého cieľom je otvorenie vedeckého potenciálu práve prostredníctvom rovnomerného zapojenia mužov a žien vo výskume a riadení. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Projekt s názvom ATHENA spája výskumné organizácie a organizácie zamerané na financovanie výskumu. Okrem Slovenska je v projekte zapojené aj Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko. Sú to krajiny, ktoré charakterizuje najnižší index rodovej rovnosti v rámci EÚ. Úlohou projektu je prispieť k odstraňovaniu bariér pri výbere, udržaní a kariérnom raste žien – výskumníčok vrátane ich postavenia na vedúcich pozíciách.

"Príprava plánu rodovej rovnosti je prirodzeným naplnením hodnôt SAV, najmä v oblasti rešpektovania rôznorodosti a individualít osobnosti SAV. Je tiež dôležitou súčasťou strategického rozvoja SAV, konkrétne v strategickej úlohe podporovať rodovú rovnosť na všetkých stupňoch riadenia. Preto potrebujeme okrem iného získať podrobnejší obraz o situácii v SAV," vysvetlil zodpovedný riešiteľ projektu Gabriel Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. V rámci projektu vznikne komisia pre implementáciu plánu rodovej rovnosti, ktorej súčasťou budú aj zástupkyne a zástupcovia SAV. "Jej členovia budú môcť diskutovať a vzdelávať sa v oblasti podpory rodovej rovnosti na pracovisku. V nadväznosti na zistenia z analýzy a vďaka aktívnej spolupráci s rôznymi úrovňami SAV vznikne dokument Plán rodovej rovnosti SAV. Predpokladaný dátum jeho vzniku je jún 2022," doplnila Miroslava Žilinská z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Projekt ATHENA je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 sumou 1.828.310 eur a bude trvať štyri roky.