< sekcia UNESCO a veda

UNESCO: Právo na vzdelávanie je aj právo na kvalifikovaných učiteľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc

UNESCO v súvislosti s tohtoročným výročím Všeobecnej deklarácie ľudských práv zdôraznilo, že vzdelanie patrí medzi základné práva.

Paríž 5. októbra (TASR) - Svetovým dňom učiteľov Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 2018 osobitne vyzdvihne 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

UNESCO v súvislosti s tohtoročným výročím Všeobecnej deklarácie ľudských práv zdôraznilo, že vzdelanie patrí medzi základné práva a v danom dokumente je proklamované právo na bezplatné a povinné vzdelanie, rovnako ako aj vhodný a inkluzívny prístup k vzdelávaniu pre všetky deti.

Tohtoročná téma Svetového dňa učiteľov, ktorý pripadá na 5. októbra, znie: "Právo na vzdelávanie znamená aj právo na kvalifikovaný personál vyučujúcich."

UNESCO túto tému zvolilo preto, aby pripomenulo medzinárodnému spoločenstvu, že právo na vzdelávanie sa nemôže vykonávať bez práva na odborne pripravených a kvalifikovaných učiteľov. Ako ďalej upozornilo UNESCO na svojej webovej stránke, v súčasnosti predstavuje nedostatok učiteľov pretrvávajúci problém všade na svete.

Podľa odhadov na svete 264 miliónov detí a mladých ľudí nechodí do školy. UNESCO ďalej konštatovalo, že na svete je potrebné do učiteľského zboru prijať takmer 69 miliónov nových učiteľov.

Nedostatok vyučujúcich sa v ešte väčšej miere prejavuje v skupinách zraniteľnejších detí - dievčat, postihnutých, alebo chudobných detí či dochádzajúcich do školy z vidieka prípadne vzdialených regiónov.

Svetový deň učiteľov upozorňuje na skutočnosť, že UNESCO ho vyhlásilo 5. októbra 1994 s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966. Rovnako si pedagógovia 5. októbra pripomínajú Odporúčanie UNESCO o pracovných podmienkach pedagogických pracovníkov vysokých škôl, schválené v roku 1997.