< sekcia UNESCO a veda

Ústav experimentálnej fyziky SAV využil europrojekty za milióny eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Jedinečné výsledky v oblasti výskumu dosahuje Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach.

Košice 7. januára (TASR) – Jedinečné výsledky v oblasti výskumu dosahuje Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach. Prispieva k tomu aj úspešná realizácia projektov s podporou eurofondov v celkovom objeme 10,7 milióna eur.

Základné výskumné témy akademického pracoviska sú zamerané na fyziku kondenzovaných látok, jadrovú a subjadrovú fyziku, kozmickú fyziku a biofyziku. V rámci operačného programu Výskum a vývoj z podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol ÚEF úspešný so šiestimi projektmi. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva SR.

Prvým projektom s názvom Kooperatívne javy a fázové prechody s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách sa v UEF SAV podarilo vytvoriť centrum excelentnosti. Pomocou finančného príspevku, ktorý získal ÚEF na druhý projekt, sa centrum excelentnosti stabilizovalo. Spolu na tieto projekty smerovalo do Košíc takmer 3,7 milióna eur.

Eurofondy pomohli tiež zariadiť a zmodernizovať vybavenie laboratória na prípravu nanočastíc, pretože implementáciou projektu Dobudovanie infraštruktúry pre výskum nanosystémov s perspektívou využitia v technickej a medicínskej praxi mali v ÚEF k dispozícii takmer tri milióny eur na nákup prístrojov. Pre fyzikov z Košíc to značne zlepšilo infraštruktúru laboratória na prípravu špecificky štrukturalizovaných 3D materiálov, kde budú vyvíjané aj nové druhy materiálov využívajúce laserovú technológiu femtosekundových pulzov.

"Existencia zariadenia na priamu laserovú prípravu mikro- a nanomateriálov na ÚEF SAV v Košiciach významne prispela nielen k možnostiam základného a aplikovaného výskumu, ale aj k výchove študentov a doktorandov v oblasti progresívnych materiálov so zameraním najmä na špecifické vlastnosti nano- a mikromateriálov a ich využitia," priblížil projekt riaditeľ ústavu Karol Flachbart.

Prenos poznatkov výskumu a vývoja do praxe aplikovali v UEF SAV v projektoch Nové materiály a technológie pre energetiku, Vývoj technologických postupov magnetických kvapalín pre biomedicínske aplikácie a Výskum a vývoj masívnych YBCO supravodičov druhej generácie, na ktoré boli vyčlenené štyri milióny eur.

Výskumníci sa v projektoch venovali vývoju nanoštruktúr vo vodných roztokoch, ktoré museli spĺňať veľmi prísne kritériá, aby sa dali aplikovať v biológii a medicíne. Pomocou magnetického poľa sa tieto častice po injektovaní do organizmu lokalizovali, magnetickým poľom sa zastabilizovali a následne sa uvoľnilo liečivo do organizmu. Dochádzalo tak k procesu liečenia, či už nádorového, alebo iného ochorenia. Ďalšie aplikácie nanoštruktúr sú v oblasti chladenia transformátorov, kde sa namiesto transformátorových olejov používa transformovaný olej, dopovaný magnetickými nanočasticami, aktívne reagujúcimi na zmeny elektromagnetického poľa, takže omnoho intenzívnejšie dochádza k chladeniu transformátora.

"Eurofondy tak pomáhajú vedcom a pracovníkom unikátneho pracoviska SAV v Košiciach venovať sa problematike, ktorej výsledky prinášajú úžitok v rozmanitých oblastiach ľudskej činnosti a sú efektívne ako v medicíne, tak aj v materiálovom výskume," uviedla hovorkyňa rezortu školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná.