Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. marec 2024Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia UNESCO a veda

Ústav krajinnej ekológie už 50 rokov robí výskumy na slovenskom území

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave prezentoval svoju činnosť v oblasti krajinnoekologického výskumu na Slovensku.

Bratislava 9. februára (TASR) - Ústav krajinnej ekológie (ÚKE) Slovenskej akadémie vied (SAV) si pripomína 50. výročie svojho vzniku. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave prezentoval svoju činnosť v oblasti krajinnoekologického výskumu na Slovensku.

Podľa jeho riaditeľky Zity Izakovičovej najväčším úspechom ÚKE je prijatie krajinnoekologickej metodiky LANDEP (LANDscape Ecological Planning) do oficiálnych svetových dokumentov Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro (1992). Tiež jej zahrnutie do Agendy 21 v kapitole 10 ako jednej z odporúčaní metodík integrovaného prístupu k manažmentu prírodných zdrojov a krajiny. "Táto prvá medzinárodne uznaná slovenská krajinnoekologická metodika predstavuje príručku pre implementáciu a koncepciu trvalo udržateľného rozvoja v praxi," zdôvodnila Izakovičová.

Zároveň dodala, že ÚKE je najúspešnejšie pracovisko SAV z hľadiska účasti na programoch Európskej únie, keď v rámci 5., 6. a 7. plánovacieho obdobia riešilo 17 projektov v oblasti životného prostredia. V súčasnosti sa ešte podieľa na dvoch z nich a má schválené ďalšie dva nové projekty. Tento ústav ako príspevkové pracovisko SAV si takto dokáže zarobiť na svoju činnosť a nepotrebuje spájanie ústavov.

"Najviac nás trápi navrhovaná transformácia akadémie. Sme interdisciplinárne pracovisko a pracujeme na systémovom výskume krajiny, kde jeden náš expert dáva výsledky druhému nášmu expertovi. Myslím si, že táto celistvosť ústavu by sa trošku narušila," uviedla pre TASR riaditeľka.

ÚKE je jedným z mála pracovísk aj na medzinárodnej scéne, kde sa aplikuje komplexný výskum krajiny založený na integrovanom prístupe k nej. Experti tohto ústavu sa napríklad vlani podieľali na náročnom medzinárodnom projekte LIFE Astrale v siedmich európskych krajinách, kde monitorovali 92 LIFE projektov, z toho 17 na Slovensku. V rokoch 2010 až 2014 podali na Európsku komisiu 750 správ.

Zakladateľ ústavu Milan Ružička priblížil počiatočné ťažkosti jeho vzniku v období, keď bol štátom preferovaný ťažký priemysel. To spôsobovalo rôzne exhaláty aj iné kritické či dlhodobé záťaže na životnom prostredí.

"V roku 1967 sme organizovali prvú komplexnú konferenciu o problematike krajinnoekologického výskumu s účasťou odborníkov zo Západu. Tým sme obišli železnú oponu, za ktorú sme nemohli vycestovať. Odvtedy každé tri roky robíme toto sympózium. V tomto roku bude sedemnáste, kde prakticky riešime teoretické problémy," pripomenul prvý riaditeľ ÚKE Ružička.

Ústav viackrát menil názov a vystriedalo sa v ňom vyše 270 pracovníkov. Okrem Bratislavy pôsobil v Nitre, Východnej, Banskej Štiavnici, Košiciach a Starých Horách. V súčasnosti má ÚKE 50 zamestnancov a už len na prvých troch pracoviskách. Z nich 34 sú vedci, ostatní tvoria obslužný personál, technicko-hospodársku správu či vydavateľskú činnosť. Okrem základného a aplikovaného výskumu sa venuje výchove a vzdelávaniu, expertíznej a edičnej činnosti. Od roku 1967 vydáva najdlhšie vychádzajúci environmentálny časopis v bývalom Československu Životné prostredie. Tiež časopis Ekológia, ekologické štúdie, vedecké a odborné monografie. Organizuje odborné podujatia a kurzy. Za svoju činnosť získal ÚKE rôzne ocenenia.