Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. jún 2024
< sekcia UNESCO a veda

V Bratislave je konferencia k implementácii dohovorov UNESCO

Na snímke účastníci počas konferencie Slovensko a kultúrna diverzita, ktorá sa venuje aktuálnym otázkam implementácie Dohovorov UNESCO. Konferencia sa konala pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. V Bratislave 23. novembra 2016. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Konferencia sa koná v Umelke, ktorá má symbolické miesto v histórii Slovenska.

Bratislava 23. novembra (TASR) – Medzinárodná konferencia s názvom Slovensko a kultúrna diverzita sa dnes začala v budove bratislavskej Umeleckej besedy, zvanej Umelka.Koná sa pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ k aktuálnym otázkam implementácie Dohovorov UNESCO pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predsedu SK UNESCO Miroslava Lajčáka. Zúčastňujú sa jej zástupcovia veľvyslanectiev Španielska, Rumunska, Rakúska, Bulharska, Ruska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, rôznych slovenských ministerstiev, kultúrnych a iných inštitúcií či nadácii.

"Prepájame priority Európskej únie s prioritami UNESCO, ktorými sú digitalizácia a kultúrna diverzita. Digitálny trh v modernom veku je súčasťou všetkých odvetví. Týka sa to aj záchrany kultúrneho dedičstva a UNESCO podporuje zachovanie živej aj neživej kultúry," v úvodnom príhovore povedala generálna tajomníčka Slovenskej komisie pri UNESCO Edita Filadelfiová.

Podľa nej nie je náhoda, že konferencia sa koná v Umelke, ktorá je symbolickým miestom v histórii Slovenska. O tom viac prezradil Pavol Kráľ, predseda Slovenskej výtvarnej únie, ktorá sídli v tejto budove s viacerými prioritami.

"Je najstaršia galéria na Slovensku, ktorá nepretržite 90 rokov slúži pre výstavnú činnosť. Ostatné galérie vznikli po druhej svetovej vojne. Bola to aj prvá funkcionalistická budova na Slovensku a výnimočnosťou je, že ju nepostavil štát, ale umelci pre seba," informoval Kráľ.

Zároveň pripomenul súvisiace prelomové udalosti v histórii novodobého Slovenska. Prvou boli v jej blízkosti občianske protesty proti vstupu sovietskych vojsk v auguste 1968 a pred Umelkou vznikla najslávnejšia slovenská fotografia Muž s odhalenou hruďou pred tankom od Ladislava Bielika. V novembri 1989 v tejto budove začal koniec socializmu a vzniklo hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN).

"Kľúčovú úlohu v tom doslova zohral výtvarník Rudo Sikora, pretože mal od budovy kľúče, lebo tu mal výstavu. Bol iniciátorom prvých stretnutí umelcov, ktoré vyvrcholilo masovými manifestáciami na námestiach a zmenou režimu. Udalosti VPN pripomína pamätná tabuľa a vydali sme k tomu aj publikáciu. Nie je náhoda, že Rudo Sikora má v Umelke aj teraz výstavu," zdôvodnil Kráľ.

V nasledovných príspevkoch viacerí odborníci z rôznych inštitúcií hovoria na tému digitalizácie diel v galériách a záchrane starých kultúrnych dokumentov, jednotnom digitálnom trhu v Európe, rozvoji digitalizačných zručností a využití digitalizácie vo vzdelávacom procese.

Popoludňajší program je venovaný implementácii kultúrnych dohovorov UNESCO. Prednášky sa týkajú podielu kultúry, umenia a kultúrnej diverzity na rozvoji spoločnosti, postavenia umelca v nej i v rámci medzinárodného porovnania a rozličných skúseností. Bude sa hovoriť aj o rozmanitosti národných kultúrnych prejavov a ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Konferenciu ukončí kultúrny program na počesť 90. výročia vzniku a otvorenia Umelky.