< sekcia UNESCO a veda

Naši vedci zo SAV si posvietili na cukry, chcú cez ne zisťovať choroby

Foto: archív Ján Tkáč

Poďte s vedcami SAV prebádať zatiaľ trochu tajomný svet cukrov glykánov v našom tele. Ich úsilie smeruje k tomu, aby sa lepšie, citlivejšie a rýchlejšie diagnostikovala napríklad rakovina prostaty.

Bratislava 7. decembra (Teraz.sk) – Slovenská chemická veda sa opäť raz chystá dať svetu inováciu, ktorá môže mať široké uplatnenie napríklad v liečebnej diagnostike. Ján Tkáč a jeho kolegovia z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) pritom nepracujú na ničom umelom – len pozorujú prírodne procesy a snažia sa ich využiť na dobrú vec. Pracujú na „rozkódovaní funkcie zložitých cukrov glykánov na povrchoch buniek.

Glykomika je vedecká disciplína, ktorá študuje funkciu glykánov v prírode je v súčasnosti jednou z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcich vedeckých disciplín. Jej boom vyvolali pribúdajúce dôkazy, že glykány zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých fyziologických (teda prirodzených), ale aj patologických (chorobných) procesoch.

Glykány sú na informácie bohaté molekuly. Zodpovedajú za uskladnenie a kódovanie „povelov“ v bunke, tak aby bunka zostala „fit“. Je teda veľmi dôležité aby sa „glykokód“ presne dešifroval kvôli správnemu fungovaniu bunky. Mnohé škodlivé mikróby si vyvinuli veľmi rafinované spôsoby ako tento „glykokód“ prelomiť napr. aj „ukradnutím“ glykánovej identity, aby boli dobre maskované.
Zdroj: SAV


Lepšie pochopenie týchto procesov môže napomôcť pri vývoji nových prírodných vakcín, či liečiv, alebo vývoji diagnostických zariadení závažných ochorení. Napríklad rakovinové bunky sa líšia od zdravých tým, že majú na povrchu viac sacharidov, vysvetľuje Ján Tkáč. Podľa jeho slov sa na základe tohto poznania môže podariť vyvinúť veľmi citlivé prístroje, ktoré už v počiatočnom štádiu pomôžu zistiť tieto odchýlky buniek.

Ing. Ján Tkáč, DrSc. pri práci.
Foto: SAV

Dátum narodenia: 10.5.1972

Pôsobisko: Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava

Štúdium/zamestnanie:

1997 -2000 – doktorand, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (školiteľ doc. Šturdík)
2000 - 2001 – vedecký pracovník, Chemický ústav SAV (skupina Dr. Gemeinera)
2001 - 2003 –vedecký pracovník, Likopings Universtitet, Linkoping, Švédsko (prof. Mandenius)
2003 - 2006 – vedecký pracovník, Lunds Universtitet, Lund, Švédsko (prof. Gorton a Ruzgas)
2006 - 2008 – vedecký pracovník, Oxford Universty, Oxford, Anglicko (prof. Davis)
2009 - 2012 – vedecký pracovník, Chemický ústav SAV (skupina Dr. Gemeinera)

Funkcie:
2010 – predseda Vedeckej rady na Chemickom ústave SAV
2011 – vedúci vedecký pracovník (titul DrSc.) na Chemickom ústave SAV
2011 – Editor pre časopis Central European Journal of Chemistry
2012 – Associate editor pre časopis Chemical Papers

Ocenenia:

2003 – recipient prestížneho štipendia Marie Curie Individual Fellowship
2006 – člen víťazného tímu v celosvetovej súťaži podnikateľských zámerov Nanochallenge 2006
2011 – člen oceneného kolektívu na Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť
2011 – člen špičkového vedeckého tímu v SAV

Vedci v glykomike využívajú biočipy, ktoré umožňujú analýzu veľkého množstva vzoriek v krátkom čase. Najmä lektínové (lektín je proteín, schopný rozpoznať istý glykán) a glykánové biočipy sú podľa „tkáčovcov“ veľmi úspešné pri odhaľovaní precíznosti, s akou je tento glykokód bunkou prečítaný.

Ján Tkáč je prvý slovenský vedec, ktorý získal grant od European Research Council (ERC), a to na projekt „Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami“. Pozrite si reláciu Tablet.tv. Veda TU a TERAZ, v ktorej sa dozviete podrobnosti o tomto projekte.