Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. február 2024Meniny má Zlatica
< sekcia UNESCO a veda

Slovenský výskum zlepšuje liečebné postupy

Foto: TASR/AP

Príkladom sú aj výsledky odborníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) vo výskume účinkov kmeňových buniek, ktoré dokážu zachrániť diabetického pacienta pred amputáciou dolnej končatiny.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Výskum na slovenských vysokých školách začína byť s pomocou finančných prostriedkov EÚ na vysokej svetovej úrovni. Príkladom sú aj výsledky odborníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) vo výskume účinkov kmeňových buniek, ktoré dokážu zachrániť diabetického pacienta pred amputáciou dolnej končatiny. TASR o tom informovala hovorkyňa pre priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Slušná.

Nádejný projekt SZU v Bratislave nesie názov Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Vedecký tím SZU spoločne so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Národným ústavom srdcových chorôb (NÚSCH) skúmali, či pomôžu človeku jeho vlastné bunky naštartovať hojaci proces a zachrániť tak nohu pred amputáciou. "Realizáciou projektu sa v oblasti dennej terapeutickej praxe otvorila pre pacientov s kritickou končatinovou ischémiou možnosť alternatívneho liečebného postupu v prípade zlyhania revaskularizačnej liečby. V oblasti výskumu sa podarilo urobiť ďalší krok v objasnení procesov angiogenézy a úlohy kmeňových buniek v jej stimulácii," povedala Slušná.

Na tento dvojročný projekt, ktorý prebiehal v rokoch 2009 až 2011, získala SZU takmer 500.000 eur z operačného programu Výskum a vývoj. Výskumu sa zúčastnilo 70 pacientov v kritickej končatinovej ischémii, u ktorých nezaberala žiadna konzervatívna liečba a nebolo u nich možné urobiť zákroky, ktoré by obnovili krvný prietok. "Boli im preto podané kmeňové bunky a po šiestich mesiacoch sa sledoval efekt liečby. Ukázalo sa, že u viac ako 73 percent pacientov došlo k zastaveniu patologického procesu a pacienti sa vyhli amputácii. Máme už aj výsledky, ktoré potvrdili, že skoro u všetkých týchto pacientov efekt pretrvával aj po roku," uviedol prorektor pre vedu a výskum SZU Martin Gajdoš.

Významný prínos pre prax v oblasti zlepšenia zdravia predstavuje aj ďalší výskum, v ktorom sa univerzita zamerala na zdravotné efekty rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík. SZU naň získala takmer 500.000 eur z rovnakého operačného programu. "Projekt prebiehal v rokoch 2009 až 2012 a venoval sa dopadu konzumácie potravín na človeka. Výsledky výskumu jasne poukazujú na to, že vysoká a pravidelná konzumácia ovocia, zeleniny, tmavých alebo celozrnných produktov a iných výživných látok spolu so zdravým životným štýlom chránia pred degeneratívnymi ochoreniami," spresnila Slušná, podľa ktorej bolo prínosom projektu zakúpenie nového prístrojového vybavenia. To umožnilo výskumníkom stanoviť najnovšie biochemicko–mikrobiologické parametre v biologickom materiáli, a tým presnejšie pochopiť jednotlivé metabolické procesy v ľudskom organizme.

SZU využila eurofondy aj na infraštruktúru a informačno-komunikačné technológie (IKT) vysokých škôl. Spolu za viac ako 11 miliónov eur zrekonštruovala a zmodernizovala svoje objekty v Banskej Bystrici. Okrem ubytovacích priestorov boli zrekonštruované a zmodernizované prednáškové miestnosti, vybudovaná nová telekonferenčná miestnosť s telemostmi na priamy prenos chirurgických operácií z kliniky SZU alebo z iných nemocníc v rámci Slovenska či Európy.

Z operačného programu Výskum a vývoj realizovala univerzita prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ spolu šesť dopytovo orientovaných projektov v celkovej výške viac ako 15,5 milióna eur.