< sekcia UNESCO a veda

Výskumná agentúra vyhlásila tri výzvy na podporu excelentného výskumu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Všetky výzvy sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Bratislava 22. augusta (TASR) - Tri výzvy s celkovou alokáciou 61,5 milióna eur vyhlásila Výskumná agentúra v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Ich cieľom je podpora excelentných vedeckých tímov a centier. Všetky výzvy sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.

Celkovo 40 miliónov eur je vyčlenených na výzvu na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja. "Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktoré boli vybrané na financovanie v druhej etape výzvy z operačného programu Výskum a vývoj s názvom Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK tak, aby boli financované ich výskumno-vývojové aktivity a prípadná ďalšia modernizácia výskumnej infraštruktúry v rozsahu, respektíve spôsobom, ako boli opísané v pôvodnom projekte a jeho prílohe," uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

V rámci druhej výzvy na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji sa môžu žiadatelia uchádzať o príspevky v celkovej výške 1,5 milióna eur. "Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktoré boli vybrané na financovanie v druhej etape výzvy z operačného programu Výskum a vývoj s názvom Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Zámerom je podporiť vytváranie multidisciplinárnych konzorcií výskumných a podnikateľských inštitúcií," uviedol rezort školstva. Od každého úspešného žiadateľa a jeho partnerov sa očakáva, že do roku 2023 budú aktívni aj v rámci predkladania projektov vo výzvach programu Horizont 2020.

Suma 20 miliónov eur bude prerozdelená medzi žiadateľov v rámci tretej výzvy na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu, ide o druhú etapu. Jej cieľom je podporiť kolaboratívny výskum, kde tému výskumu a vývoja určuje podnik ako nositeľ výskumného centra.

MŠVVaŠ ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie v spolupráci s Výskumnou agentúrou v auguste zavŕšili proces prípravy reštartu systému podpory výskumno-vývojových projektov z operačného programu Výskum a inovácie. Najskôr bolo vyhlásených päť výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu. Výška finančných prostriedkov je 288 miliónov eur. Prostriedky sú zo zdrojov Európskej únie.