UNESCO a veda

Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu získala trojica vedcov

Ocenenie získali vedci za objav buniek vytvárajúcich pozičný systém v ľudskom mozgu.,aktualizované 

Slovenský výskum zlepšuje liečebné postupy

Príkladom sú aj výsledky odborníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) vo výskume účinkov kmeňových buniek, ktoré dokážu zachrániť diabetického pacienta pred amputáciou dolnej končatiny.

Väčšina spoločnosti stále vníma vedu len ako intelektuálnu zábavu

Povedala to podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied (SAV) pre vedu a výskum Eva Majková.

Dionýz Ilkovič sa účastnil na zakladaní polarografie

Dionýz Ilkovič sa narodil 18. januára 1907 v Šarišskom Štiavniku v rodine gréckokatolíckeho kňaza.

LekárJán Jessenius uskutočnil v Prahe prvú verejnú pitvu ľudského tela

Ján Jessenius sa dostal sa do víru vtedajších politických bojov, ktoré vyvrcholili povstaním českých stavov proti Habsburgovcom.

Pavol Jozef Šafárik bol zakladateľ modernej slavistiky

Ako prvý podal systematický obraz o slovanských národoch, ich kultúre a dejinách.

Vedecký park UK bude zameraný najmä na výskum v oblasti medicíny

Vedecký park vyrastie v bezprostrednej blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK.

Vedecké hračky zadefinovala B. Puobišová, uznali to aj vo svete

Jej stálu výstavu vedeckých hračiek môžu navštíviť Zvolenčania, ale aj Košičania v SteelParku. Putovnú výstavu o vynálezoch zasa v obchodnom centre v Nitre.

STU buduje vedecký park v Bratislave aj v Trnave

Projekty počítajú aj s obnovou budov a s ich adaptáciou na potreby špičkového výskumu zriadením špičkových laboratórií.

Organizátorom vedeckého života v Uhorsku bol polyhistor Matej Bel

Matej Bel pochádzal z Očovej, kde mu v roku 1984 pri príležitosti 300. výročia jeho narodenia otvorili pamätnú izbu.

Jozef Karol Hell zachránil svojimi strojmi baníctvo v B. Štiavnici

Bol to konštruktér banských čerpacích strojov, vynálezca a hlavný strojný majster baní v Banskej Štiavnici.

Aurel Stodola sa preslávil dielom o parných a plynových turbínach

Vedec Aurel Stodola bol autoritou v termodynamike. Stodolove konštrukcie a výpočty dali základy tomuto odboru strojárstva a predurčili jeho vývoj dopredu na mnoho rokov.

SOSA a LF TUKE budú užšie spolupracovať na vesmírnom výskume

Ide o prvé takéto memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti kozmických technológií.

Slovenská akadémia vied vznikla v roku 1953

Zakladajúce valné zhromaždenie SAV sa konalo 26. júna 1953.

Podniky, ktoré robia výskum a vývoj, by mali mať úľavy na dani

Ministerstvo školstva plánuje aj otvorenie spolupráce ústavov SAV s podnikmi.

V rámci Noci výskumníkov si môžu záujemcovia vyskúšať testové úlohy

Verejnosť si bude môcť vyskúšať elektronické testové úlohy či vypočuť si prednášku o pridanej hodnote vo vzdelávaní.

Porsche ml. po smrti otca vytvoril prosperujúcu spoločnosť

Prvé Porsche, ktoré zostrojil ešte Ferdinand Porsche st., uviedli pod značkou Porsche až v roku 1948.

Koncern BASF rozširuje v Ázii výskumnú a vývojovú činnosť

V juhokórejskom Suwone pri Soule bude jeho nové výskumné a vývojové stredisko, ktoré sa bude zaoberať materiálmi pre elektronický sektor.