< sekcia

Národné podnikateľské centrum rozbehne služby začiatkom budúceho roka

Iustračné foto Foto: TASR

Pilotnú fázu projektu NPC Bratislava spoločne realizujú Slovak Business Agency (SBA) a Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR už od programového obdobia 2007 až 2013.

Bratislava 9. augusta (TASR) – Malé a stredné podniky vrátane inovatívnych firiem - startupov, budú môcť od budúceho roka využívať široké spektrum služieb Národného podnikateľského centra (NPC). Pilotnú fázu projektu NPC Bratislava spoločne realizujú Slovak Business Agency (SBA) a Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR už od programového obdobia 2007 až 2013.

"Ide o vzorový projekt budúcej siete podnikateľských centier v regiónoch SR, ktoré vytvoria funkčnú štruktúru pre zabezpečenie systémovej podpory malým a stredným podnikom. Koncept podnikateľských centier bude slúžiť záujemcom o podnikanie, ale aj podnikom v počiatočnom štádiu rozvoja, či existujúcim. Podnikatelia v ňom nájdu informácie, rady, podporu, priestor na vlastný rast, ako aj informácie o možnostiach financovania," priblížila hovorkyňa rezortu hospodárstva Miriam Žiaková.

Podpora činnosti a rozvoj NPC v Bratislave budú realizované prostredníctvom národného projektu z Operačného programu Výskum a inovácie. Začiatok realizácie je plánovaný na prvý kvartál roku 2016 s trvaním do roku 2023, pričom v rámci neho sa okrem iného plánuje podporiť do 800 nových podnikov, vrátane start-up a spin-off.

Všetky opatrenia, spôsob žiadania a kontaktné údaje budú počas tohto roka zverejnené na jednej webstránke, kde si startupy, študenti, zástupcovia vysokých škôl, malé a stredné podniky a veľké korporácie nájdu všetky potrebné informácie o podporných programoch. Nájdu na nej aj zaujímavé nápady a návrhy na spoluprácu, ktorá môže vyústiť do spoločných projektov. V súčasnosti sa realizuje verejná súťaž, predmetom ktorej je prenájom budovy Národného podnikateľského centra. S plným nábehom služieb sa počíta v rámci programového obdobia 2014 až 2020.

NPC bude využívať už existujúcu infraštruktúru vedecko-výskumného prostredia, aj vysokých škôl. V novom programovom období 2014 – 2020 bude financované z Operačného programu Výskum a inovácie.