< sekcia Zahraničie

Maďarsko má podľa EÚ zaobchádzať rovnako so všetkými vysokými školami

Stovky najmä mladých ľudí s maďarskými národnými vlajkami a vlajkami Európskej únie (EÚ) sa zhromaždili v sobotu 24. novembra 2018 na budapeštianskom námestí Fővám tér, aby vyjadrili protest proti znemožneniu činnosti Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Maďarsku, ale aj proti snahám vlády obmedzovať slobodu vedy a vzdelávania. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Európska komisia v roku 2018 kvôli novelizácii vysokoškolského zákona podala proti Maďarsku žalobu týkajúcu sa neplnenia povinností.

Brusel/Luxemburg 5. marca (TASR) – Maďarsko je povinné rovnako zaobchádzať s domácimi, ako aj so zahraničnými vysokými školami. Uviedla vo štvrtok generálna advokátka Súdneho dvora EÚ.

Advokátka Juliane Kokottová obhajujúca záujmy EÚ spresnila, že požiadavka uzatvorenia medzinárodnej zmluvy medzi štátom pôvodu a štátom skutočného poskytovania vzdelávania nie je zlučiteľná s právom Európskej únie ani s právom Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Maďarská vláda v roku 2017 novelizovala vysokoškolský zákon v tom smere, že vysoké školy zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), smú pôsobiť v Maďarsku len vtedy, ak bola uzatvorená medzinárodná zmluva medzi Maďarskom a štátom ich pôvodu. Vláda okrem toho presadila, že všetky zahraničné vysoké školy, ktoré chcú ponúkať vysokoškolské vzdelávanie v Maďarsku, ho musia ponúkať aj na území štátu ich pôvodu.

Stredoeurópska univerzita (CEU), založená podľa práva federálneho štátu New York a podporovaná americkým podnikateľom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, bola jedinou zahraničnou vysokou školou pôsobiacou v Maďarsku, ktorá nespĺňala nové požiadavky. Medzičasom CEU ukončila svoju činnosť v Maďarsku a v novembri 2019 otvorila nový vysokoškolský areál vo Viedni.

Európska komisia v roku 2018 kvôli novelizácii vysokoškolského zákona podala proti Maďarsku žalobu týkajúcu sa neplnenia povinností.

Generálna advokátka vo štvrtok súdnej inštancii v Luxemburgu navrhla, aby tejto žalobe vyhovel.

Svoje odporúčanie zdôvodnila tým, že požiadavka uzatvorenia medzinárodnej zmluvy so štátom pôvodu je v rozpore s požiadavkou rovnakého zaobchádzania s domácimi a zahraničnými poskytovateľmi služieb podľa Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS).

GATS je mnohostranná dohoda uzavretá medzi vládami 148 členských štátov WTO, ktorá stanovuje rámec právne záväzných pravidiel pre medzinárodný obchod so službami. Táto dohoda bola schválená EÚ, čím sa stala súčasťou jej právneho poriadku.