Quantcast
< sekcia Zahraničie

Brozmanová so Smatanom vyzdvihujú potrebu dobudovania zdravotnej únie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Expert na zdravotníctvo Peter Pažitný upozornil, že úroveň zvládania pandémie je v jednotlivých členských štátoch EÚ diametrálne odlišná.

Bratislava 11. januára (TASR) - Oblasť verejného zdravia musí byť v budúcnosti jednou z priorít Únie, Európska komisia si to uvedomuje. Počas diskusie v TASR TV sa na tom zhodli Mária Brozmanová zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, zdravotnícky analytik Martin Smatana a expert na zdravotníctvo Peter Pažitný. V otázke budúceho smerovania EÚ vyzdvihli potrebu dobudovania zdravotnej únie. Tá je témou aj Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).

"Súčasťou balíka Európskej zdravotnej únie je napríklad revízia nariadenia o Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Zámerom bolo posilniť kompetencie ECDC, aby mohlo lepšie monitorovať situáciu v členských štátoch EÚ, aby lepšie spolupracovalo so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a tiež s tretími krajinami," vysvetlila Mária Brozmanová, ktorá má na Stálom zastúpení SR pri EÚ na starosti oblasť zdravotníctva.

Súčasťou revízie je podľa jej slov aj nariadenie o posilnení kompetencií Európskej liekovej agentúry (EMA) s cieľom zabezpečiť a tiež lepšie monitorovať distribúciu zdravotníckych pomôcok a liekov. "V neposlednom rade je to nariadenie o cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktoré umožňuje vyhlásiť stav núdze na úrovni EÚ, a takisto vypracovať plán pripravenosti EÚ, ktorý bude dopĺňať národné plány pripravenosti na budúce cezhraničné ohrozenia zdravia," uviedla Brozmanová.

Expert na zdravotníctvo Peter Pažitný upozornil, že úroveň zvládania pandémie je v jednotlivých členských štátoch EÚ diametrálne odlišná. Pandémia podľa neho nie je len o zvládnutí covidu ako ochorenia.

"Ukazuje sa, že COVID-19 zvládajú výborne tie krajiny, ktoré všeobecne veľmi dobre zvládajú manažment chronických ochorení. COVID-19 pôsobí predovšetkým na ľudí, ktorí sú chronicky chorí, nejakým spôsobom majú zhoršenú imunitu a sú zraniteľní," uviedol Pažitný. Expert zároveň upozornil na fakt, že európske krajiny disponujú aj "diametrálne odlišnou finančnou silou", čo sa odráža aj v manažmente boja proti pandémii.

Zdravotnícky analytik Martin Smatana pripomenul, že Únia nemá v oblasti zdravotníctva priame kompetencie, avšak napriek tomu urobila podľa neho zo svojej pozície maximum.

"Keď sa pozrieme na to, aké sú kompetencie EÚ a v čom nám mohla pomôcť, tak urobila to, čo mohla. Centrálne nakúpila vakcíny, testy a respirátory," povedal Smatana. Podľa neho bol práve spoločný nákup vakcín kľúčový.

"Komisia mohla zafixovať cenu (vakcín). Keby sme my (SR) išli súperiť napríklad s Holandskom alebo Nemeckom, tak nás jednoducho preplatia, podobne ako to spravil Izrael (ktorý si prednostne zabezpečil dodávku vakcín pre svoje potreby). To by nám reálne hrozilo," vysvetlil Smatana. Analytik tiež v boji proti pandémii - na európskej úrovni - ocenil prácu Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC).

"EMA aj ECDC si svoju prácu robia veľmi dobre. Keby sme nemali Európsku agentúru pre lieky, neviem si predstaviť, čím by sme dnes očkovali... ECDC robilo dohľad nad všetkými opatreniami, robilo prehľady, koncepcie a štúdie, z ktorých čerpalo aj naše konzílium odborníkov. To znamená, že EÚ v rámci toho, čo legislatívne mohla, si splnila svoju úlohu na maximum," zopakoval Smatana a dodal, že podľa neho je "škoda, že Európska únia nemala ešte väčší dosah na niektoré členské štáty".

Mária Brozmanová zopakovala, že iba spoločné riešenia pomôžu Únii posilňovať zdravotné systémy, aby vedela lepšie reagovať na budúce hrozby v oblasti verejného zdravia.