Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. február 2024
< sekcia Zahraničie

Českí žiaci sú v medzinárodnom testovaní nadpriemerní

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V prípade čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti, ktoré sú súčasťou testovania, dosiahli českí žiaci v medzinárodnom porovnaní tiež nadpriemerný výsledok.

Praha 5. decembra (TASR) - Českí žiaci sú v porovnaní s priemerom krajín EÚ aj OECD nadpriemerní v matematickej gramotnosti. V poslednom testovaní pred pandémiou však boli výsledky 15-ročných školákov lepšie. Testovanie PISA tiež ukázalo, že české deti sú závislejšie na rodinnom zázemí. Výsledky v utorok okomentovalo české ministerstvo školstva aj Česká školská inšpekcia (ČŠI), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

V prípade čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti, ktoré sú súčasťou testovania, dosiahli českí žiaci v medzinárodnom porovnaní tiež nadpriemerný výsledok. Najlepšie výsledky v matematike dosiahli ako aj v minulosti východoázijské krajiny nasledované Estónskom a Švajčiarskom.

Ústredný školský inšpektor Tomáš Zatloukal však zdôraznil, že priemerný výsledok takmer všetkých zúčastnených krajín sa v porovnaní s testovaním v roku 2018 zhoršil. Vplyv na to podľa jeho slov mal covid-19 a dištančné vyučovanie.

PISA testy tiež ukázali, že české deti sú závislejšie na rodinnom zázemí než deti v iných krajinách, čo Zatloukal označil sa najslabšie miesto českého vzdelávacieho systému. Dôsledkom je, že socioekonomicky najviac znevýhodnení žiaci sú v porovnaní s najviac zvýhodnenými o tri školské roky pozadu. Inšpektor dodal, že v čase sa tieto rozdiely zvyšujú a zhoršila to aj pandémia.

"Darí sa nám dosahovať výborné vzdelávacie výsledky so žiakmi, ktorí majú podporujúce rodinné prostredie. Ak ale máme žiakov s podobnými charakteristikami bez tejto rodinnej podpory, tak sa nám to na rozdiel od úspešných vzdelávacích systémov nedarí," povedal Zatloukal s tým, že cieľom by malo byť poskytnúť rovnakú kvalitu vzdelávania všetkým žiakom.

Podľa českého ministra školstva Mikuláša Beka by tieto výsledky mali byť pre politikov impulzom na to, aby zmenili systém financovania v školstve. "Je veľkou chybou vzdelávacieho systému, ak nedokáže využívať talent aj tých, ktorí sa nenarodili do rodín, ktoré dokážu poskytovať najvyšší druh podpory na úspešnú vzdelávaciu dráhu," dodal.

Medzinárodné testovanie PISA sa uskutočňuje každé tri roky. Vlani sa doň zapojilo 37 krajín OECD a 44 partnerských krajín. PISA testy sú zamerané na schopnosť praktického využitia znalostí, ktoré si žiaci v škole osvojili, v situáciách v bežnom živote. Práve týmto sa podľa ČŠI odlišujú od iných medzinárodných prieskumov.

Testovanie sa zameriava na tri gramotnosti – matematickú, čitateľskú a prírodovednú. V minulom roku pribudli dve nové domény - sú zamerané na finančnú gramotnosť a tvorivé myslenie žiakov. Výsledky z nich budú podľa Zatloukala známe až budúci rok.

ČR je do projektu PISA zapojená od jeho začiatku, teda od roku 2000. Vlani sa doň zapojilo 430 českých škôl, v ktorých sa testovalo viac než 10.600 žiakov v ČR.

(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)