< sekcia Zahraničie

Deti dnes oslavujú, nie všetky sa však majú dôvod usmievať

Detičky na celom svete dnes majú svoj sviatok. Nie všetky deti ale majú dôvod na radosť. Foto: TASR/AP

Mnohé deti trpia hladom, sú zneužívané a týrané. Majú viac než mizernú šancu, že sa dožijú dospelosti.

Bratislava 1. júna (TERAZ.sk) - Detičky na celom svete dnes oslavujú svoj sviatok. Medzinárodný deň detí sa oslavuje na Slovensku a v ďalších krajinách bývalého Sovietskeho bloku oslavuje od roku 1952.

Nie všetky deti však v tento deň majú dôvod na radosť. Mnoho z nich trpí hladom, chorobami. Prežívajú v utečeneckých táboroch, sú zneužívané, stávajú sa nástrojom mocných, sú týrané, zomierajú vo vojnách, v neľudských podmienkach. Jeden príklad, podľa štatistiky OSN z roku 2001, dvaja dospelí alebo štyri deti z desať tisíc ľudí v Afrike umierajú každý deň pre nedostatok jedla. A až 30 % detí trpí podvýživou.

V roku 1959 prijala OSN Deklaráciu práv dieťaťa, ktorá obsahuje
desať morálnych princípov:

1.Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v deklarácii.
2.Dieťa má právo na duchovný a telesný rast, slobodne a dôstojne.
3.Dieťa má právo na meno a patriť do nejakého štátu.
4.Dieťa má právo na osobitnú starostlivosť a ochranu, má právo na dobrú stravu, bývanie a zdravotné služby.
5.Dieťa má právo na osobitnú starostlivosť, ak je zdravotne postihnuté.
6.Dieťa má právo na lásku a pochopenie od svojich rodičov, ale aj od štátu, ak títo nemôžu pomôcť.
7.Dieťa má právo zadarmo chodiť do školy, možnosť rozvíjať sa. Rodičia majú osobnú zodpovednosť za
vzdelávanie a výchovu svojich detí.
8.Dieťa má právo vždy byť medzi prvými, komu treba pomôcť.
9.Dieťa má právo na ochranu proti krutosti a zneužívaniu, dieťa nesmie pracovať, kým nedosiahne určitý
minimálny vek.
10.Dieťa treba učiť mieru, tolerancii a priateľstvu voči všetkým ľuďom.


Detičky na celom svete dnes majú svoj sviatok. Nie všetky deti ale majú dôvod na radosť.
Foto: TASR/AP
Až 88% populácie je z rozvojových krajín

V roku 2009 bolo na svete 1,2 miliardy mladých ľudí vo veku 10-19 rokov, čo predstavuje približne 18% celkovej svetovej populácie. Z nich až 88% žije v rozvojových krajinách a každý šiesty dospievajúci jedinec žije v niektorej z najmenej rozvinutých krajín. Viac ako polovica populácie mladistvých žije v Južnej alebo Východnej Ázii a v Tichomorskom regióne.
Ako vzniklo MDD?

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
Portál TERAZ.sk prináša niekoľko smutných štatistík o deťoch


V rozvojových krajinách každé dieťa medzi 5-14 rokom pracuje:
8 z 21 detí narodených v Afrike pracuje, 12 z 55 detí narodených v Ázii pracuje, 2 z 8 detí narodených v Južnej
Amerike tiež pracuje.

Zo 100 detí na svete:
- 27 nie je zaočkovaných,
- 32 trpí podvýživou v prvých piatich rokoch života,
- 18 nemá prístup k nezávadnej vode,
- 39 žije bez adekvátnych sanitárnych zariadení,
- 18 nikdy nechodilo do školy ( z tohto počtu je 11 dievčat),
- 17 z nich sa nikdy nenaučí čítať ( z nich je 11 dievčat).

Zo sto detí na svete:
- sa 55 narodí v Ázii,
- 16 v rovníkovej Afrike,
- 8 v Južnej Amerike a Karibiku,
- 7 na Strednom Východe a v Severnej Afrike,
- 33 nemá rodný list, nemá dokladovanú svoju existenciu, preto nemajú ani štátnu príslušnosť, čím je porušené
jedno z ich hlavných práv.


Zdroj: www.wikipedia.sk, UNHCR